Land

Pengangkutan darat seperti pengangkutan jalan raya dan kereta api adalah mod pengangkutan utama di Malaysia. Oleh itu, untuk menyelaraskan semua aktiviti, Bahagian Darat berperanan penting sebagai penjana dan mendorong pembangunan dan pelaksanaan atau Dasar Pengangkutan Nasional.

Pembangunan

Projek pembangunan terkini, sedang dan akan datang di bawah Kementerian Pengangkutan.

Akta dan Peraturan

Dasar dan peraturan yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya, spesifikasi teknikal kenderaan, penguatkuasaan, aset kereta api dan perkembangan sektor kereta api.

Program

Program, insentif dan pembangunan modal insan yang ada diatur oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia.