Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2021-2030

​​

Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2014-2020 (RSPM 2014-2020) yang telah dihasilkan untuk menangani semua perkara yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya di negara telah sampai tempoh akhir. Pada masa ini, Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2021-2030 adalah dalam proses pembangunan. Satu siri bengkel akan diadakan untuk menentukan strategi bagi menyelesaikan cabaran dalam meningkatkan keselamatan jalan raya di Malaysia. Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2021-2030 juga merupakan rancangan berterusan dan akan terus disesuaikan untuk mencapai tujuan mengurangkan kematian dan kecederaan akibat kemalangan jalan raya.


RSPM 2021-2030 akan disimpulkan dan diselaraskan dengan Dasar Pengangkutan Negara 2019-2030 (DPN 2021-2030). RSPM 2021-2030 akan dilaksanakan mengikut tonggak ketiga DPN 2019-2030 - Teras Dasar 3: Meningkatkan aspek keselamatan, integrasi, ketersambungan dan kebolehcapaian bagi melancarkan perjalanan. Rangka kerja RSPM 2021-2030 adalah berasaskan lima tonggak keselamatan jalan raya, iaitu Pengurusan Keselamatan Jalan Raya, Mobiliti dan Jalan Raya yang Lebih Selamat, Kenderaan yang Lebih Selamat, Pengguna Jalan Raya yang Lebih Selamat dan Pengurusan Pasca Kemelangan seperti yang dicadangkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO).


Peraturan Keselamatan Jalan Raya di Malaysia