Maritime

Peranan Kementerian Pengangkutan Malaysia Dalam Sektor Maritim

  1. Membentuk dan melaksanakan dasar termasuk penswastaan serta menyelaras dan mengawasi aktiviti operasi pelabuhan persekutuan.
  2. Merancang dan menetapkan dasar dan hal ehwal keselamatan kapal dan pelayaran, pencegahan pencemaran dari kapal serta keselamatan harta dan nyawa di laut.
  3. Menggalakkan penyertaan usahawan Malaysia dalam industri perkapalan di dalam dan luar negeri.
  4. Mengukuhkan kerjasama antarabangsa melalui perjanjian pengangkutan maritim memorandum persefahaman dan program pembangunan modal insan.
  5. Mengesahkan dan melaksanakan konvensyen antarabangsa dan meminda peraturan domestik yang sesuai dengan keperluan.
  6. Memproses dan mengeluarkan Lesen Perkapalan Dalam Negeri (DSL).

Infrastruktur

Berkaitan dengan infrastruktur sedia ada yang ada.

Keselamatan

Menangani masalah keselamatan maritim dengan bekerjasama dengan agensi yang berkaitan melalui pelbagai intervensi dan inisiatif.

Pembangunan​​

Projek pembangunan terkini, sedang dan akan datang di bawah Kementerian Pengangkutan.

Agensi​​

Maklumat mengenai agensi dan persatuan di bawah Kementerian Pengangkutan dalam sektor ini.

Akta dan Peraturan

Kementerian Pengangkutan telah membuat dasar, akta dan peraturan berkaitan pelabuhan dan perkapalan dalam negara

Program​

Program, insentif dan pembangunan modal insan yang ada diatur oleh Kementrian Pengangkutan Malaysia.

Laporan dan Statistik

Sumber mengenai laporan dan statistik di bawah Kementerian Pengangkutan.