Aviation

Peranan Kementerian Pengangkutan Malaysia Dalam Sektor Udara

Objektif

  • Untuk membangunkan sistem pengangkutan udara yang cekap, ekonomi dan selamat untuk penumpang dan kargo
  • Merancang dan melaksanakan projek infrastruktur untuk memenuhi tuntutan pengangkutan udara

Fungsi

  • Merancang dan menilai dasar penerbangan​
  • Untuk meningkatkan rangkaian perkhidmatan udara antarabangsa melalui rundingan udara
  • Merancang dan memantau pelaksanaan projek pembangunan lapangan terbang (pembangunan & sistem) sesuai dengan piawaian yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Penerbangan Malaysia & Ahli Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa
  • Untuk menyelaraskan aspek undang-undang dan prosedur pengangkutan awam / pengangkutan udara mengenai keselamatan & keselamatan sesuai dengan ICAO

Infrastruktur

Keseluruhan infrastruktur penerbangan di Malaysia, ditadbir oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia.

Keselamatan

Menangani masalah melalui agensi dan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelbagai intervensi dan inisiatif.

Pengendali dan Lesen

Perkhidmatan, lesen, cukai, izin atau pendaftaran dan perniagaan yang berkaitan.​

Pembangunan

Projek pembangunan terkini, sedang dan akan datang di bawah Kementerian Pengangkutan.

Akta dan Peraturan​

Dikawal selia untuk aktiviti syarikat penerbangan, perkhidmatan lapangan terbang dan penerbangan awam.

Program

Program, insentif dan pembangunan modal insan yang ada diatur oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia.

Laporan dan Statistik

Sumber mengenai laporan dan statistik di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia.

Biro Siasatan Kemalangan Udara