Kementerian Pengangkutan Malaysia

Akta Pengangkutan Darat

​​

Akta Pengangkutan Jalan 1987

Adalah undang-undang Malaysia yang dibuat untuk membuat peruntukan untuk mengatur kendaraan bermotor dan lalu lintas di jalan raya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jalan raya dan kenderaan di atasnya; untuk membuat peruntukan untuk perlindungan pihak ketiga terhadap risiko yang timbul akibat penggunaan kenderaan bermotor; untuk membuat peruntukan untuk penyelarasan dan pengendalian alat dan kemudahan untuk pengangkutan; untuk membuat peruntukan untuk penyelarasan dan pengendalian cara dan kemudahan untuk pembinaan dan penyesuaian kenderaan bermotor; dan untuk membuat peruntukan untuk tujuan yang berkaitan.

Akta 333 - Akta Pengangkutan Jalan 1987

​​

Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 [Akta 748]

Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 [Akta 748] telah berkuat kuasa pada 15 Julai 2012 melalui P.U.(B) 219/2012. Akta 748 digubal untuk menjadikan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (“MIROS”) sebagai sebuah pertubuhan perbadanan (“body corporate”). MIROS ditubuhkan bertujuan membantu Kerajaan merangka dasar dan program keselamatan jalan raya dan menangani isu keselamatan jalan raya berasaskan hasil kajian dan penyelidikan saintifik selain meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju dalam bidang penyelidikan keselamatan jalan.

Akta MIROS 2012


Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 [Akta 715]

Akta Suruhanjaya Pengangkutan Awam 2010 dan Akta Pengagkutan Awam Darat 2010 diluluskan dalam sesi Parlimen 2010. Pada 23 Mei 2018, kerajaan baharu telah mengumumkan bahawa SPAD akan dibubarkan dan digantikan dengan Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD) serta diletakkan di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia. Akta ini adalah Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi dan mengawal selia pengangkutan awam darat dan bagi perkara yang bersampingan dengannya. [31 Januari 2011 kecuali seksyen 6 hingga 12, P.U. (B) 43/2011]

Akta 715 (MUKTAMAD)​​


Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987 [Akta 334]

Akta 334 adalah suatu Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987 bagi mengadakan peruntukan mengenai pelesenan dan pengawal selia kenderaan perdagangan dan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Akta ini hendaklah terpakai hanya bagi Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan.

Perincian lanjut tentang Akta 334 boleh didapati di pautan berikut: Akta 334
​​