Kementerian Pengangkutan Malaysia

Akta dan Peraturan

Akta / Ordinan / Warta

Pengangkutan Maritim

Dalam mengawal selia aktiviti-aktiviti berh​ubung dengan operasi pelabuhan-pelabuhan dan perkapalan​ di Malaysia, Kementerian Pengangkutan menggunapakai akta / ordinan / warta​ berikut.​

​Akta

Warta

  • Warta Kerajaan ​

    Muat turun Warta

  • ​ Warta Pengecualian kapal-kapal cruise asing daripada Keperluan Lesen Perkapalan Dalam Negeri​

    Muat turun Warta​​​​