Kementerian Pengangkutan Malaysia

Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia

​​

Kira-kira 1.35 juta orang mati dalam kemalangan jalan raya setiap tahun, rata-rata 3,700 orang kehilangan nyawa setiap hari di jalan raya. Kerosakan lalu lintas jalan raya menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi individu, keluarga, dan negara secara keseluruhan. Berdasarkan nilai kehidupan statistik '(VSOL) tahun 2018 oleh MIROS, Kerajaan Malaysia telah kehilangan sekurang-kurangnya RM3.12 juta untuk setiap nyawa. Dengan purata 18 orang terbunuh dalam kemalangan jalan raya setiap hari di Malaysia, kemalangan jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius bagi negara. Ini juga mengariskan bahawa perlunya tindakan dasar yang efektif. Pada masa ini, Pelan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2014-2020 yang telah menetapkan sasaran untuk mengurangkan 50% kematian akibat kemalangan jalan raya dari 10.716 kematian yang diunjurkan pada tahun 2020 kepada 5,358 kematian untuk mencapai objektif Tindakan Sedekad PBB untuk Keselamatan Jalan Raya 2011-2020 dengan matlamat untuk menstabilkan dan mengurangkan tahap ramalan kematian akibat kemalangan jalan raya sebanyak 50% pada tahun 2020.


 Index Kematian Jalan Raya Malaysia 2010 - 2019

Rajah 1: Index Kematian Jalan Raya Malaysia 2010 - 2019


Kematian Jalan Raya Mengikut Mod 2010 - 2019

Rajah 2: Kematian Jalan Raya Mengikut Mod 2010 - 201​9


Merujuk kepada kematian pengguna jalan raya dan jenis mod pengangkutan, Malaysia menunjukkan penurunan yang sekata sejak tahun 2010. Kematian jalan raya yang tertinggi (59 peratus) disebabkan oleh penunggang motosikal, sementara 21 peratus kematian disebabkan oleh kenderaan penumpang di antara pelbagai jenis mod pengangkutan (Rajah 2). ​​