Kementerian Pengangkutan Malaysia

Aviation Safety

Pengenalan​

Keselamatan udara merujuk kepada usaha yang dilakukan untuk memastikan pesawat yang dikeluarkan bebas dari faktor yang boleh menyebabkan kecederaan atau kehilangan dan operasi penerbangan yang selamat di ruang udara Malaysia,

Aviation Keselamatan udara juga adalah komponen yang boleh mempengaruhi keselamatan penumpang. Itu tidak banyak berkaitan dengan pesawat itu sendiri, melainkan dengan pengumpulan intelijen, prosedur pra-boarding dan anggota keselamatan lapangan terbang.

Keselamatan udara juga adalah gabungan sumber manusia dan material untuk melindungi penerbangan awam daripada gangguan yang tidak sah.

Kemunculan teknologi drone (Unmanned Aircraft System (UAS) atau Unmanned Aerial System (UAV)) telah mengubah cara keselamatan dan keselamatan dalam penerbangan awam konvensional dilihat.

Bahagian Udara merancang dan mengembangkan dasar-dasar yang berkaitan dengan keselamatan dan keselamatan keselamatan penerbangan, yang meliputi kelayakan udara, keselamatan penerbangan, piawaian penerbangan, pengurusan lalu lintas udara dan juga operasi penerbangan. Walaupun Lembaga Penerbangan Awam Malaysia (CAAM) melaksanakan, memantau dan melakukan penguatkuasaan terhadap aspek keselamatan dan keselamatan melalui bahagian berikut:


Kelayakan Udara

Bahagian Kelayakan Udara berfungsi untuk mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan piawaian kelayakan udara, amalan dan garis panduan yang disarankan dan penguatkuasaan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Akta Penerbangan Awam 1969.


Keselamatan Udara ​

Bahagian Keselamatan Penerbangan (AVSEC) berfungsi untuk melindungi pengangkutan udara domestik dan antarabangsa dari tindakan tidak sah seperti yang dikehendaki oleh Lampiran 9, 17 dan 18 ICAO.​​


Piawaian Aerodrome​

Bahagian Piawaian Aerodrome yang bertanggungjawab untuk mengawasi aktiviti aerodromes untuk memastikan bahawa operasi tersebut selamat dan efisien untuk kegunaan umum sesuai dengan Lampiran 14 ICAO.


Pengurusan Lalu Lintas Udara​

Bahagian Pengurusan Lalu Lintas Udara bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan kawalan lalu lintas udara untuk memastikan operasi penerbangan di ruang udara Malaysia tetap selamat dan cekap. Antara perkhidmatan dalam pengurusan lalu lintas udara adalah kawalan lalu lintas udara (kawalan Aerodrome, kawalan pendekatan dan kawalan kawasan), nasihat, maklumat penerbangan serta penyelarasan pencarian dan penyelamatan.​


​ Operasi Penerbangan ​

Bahagian Operasi Penerbangan berfungsi untuk mengatur aspek operasi penerbangan, yang meliputi pelesenan untuk kru dan perakuan untuk kapal induk dan pengendali darat