Agensi

​​

Agensi kerajaan mengenai Pengangkutan Darat

Jabatan Pengangkutan Jalan

Pada 1 April 1946, Jabatan Pengangkutan Jalan ditubuhkan dengan tujuan untuk menyelaraskan semua aspek pengangkutan di seluruh negara. Sehubungan dengan penubuhan jabatan ini, undang-undang dan peraturan berkaitan dilaksanakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ini bertujuan untuk memperkemaskan undang-undang pengangkutan negara dan juga sebagai platform tanggungjawab JPJ.

www.jpj.gov.my

​​

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS)

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) ditubuhkan pada tahun 2007 sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia menjalankan fungsi sebagai pusat penyimpanan pengetahuan dan maklumat mengenai keselamatan jalan raya. Temuan yang diperoleh dari penelitian dan program intervensi berbasis bukti memberikan dasar untuk perumusan strategi, perundangan, kebijakan, dan tindakan penegakan baru, yang mengatur keselamatan jalan raya di tingkat nasional.

www.miros.gov.my​​


Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD)

Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD) ditubuhkan pada tahun 2019 sebelumnya sebagai Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia yang bertanggungjawab untuk merancang dan menentukan dasar-dasar pengangkutan awam darat, program dan strategi untuk meningkatkan sistem pengangkutan awam negara yang menjadi teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). Ianya termasuk menentukan dasar dan merancang perkhidmatan kereta api, bas dan teksi dan mengangkut barang melalui rel dan jalan raya. Bidang kuasa APAD hanya di Semenanjung Malaysia.

www.apad.gov.my ​​


Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) Sabah & Sarawak

Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (LPKP) ditubuhkan di bawah Seksyen 3 Akta LPKP 1987 (Akta 334) yang bertujuan untuk melaksanakan dan menguatkuasakan akta dan peraturan yang diperuntukkan di bawah mengenai perlesenan dan peraturan kenderaan komersial dan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Pada tahun 2009, Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan Sabah & Sarawak diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri dan menguatkuasakan Akta LPKP 1987 (Akta 334) setelah pembubaran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Pada tahun 2018, Lembaga Perlesenan Kenderaan Komersial Sabah & Sarawak diletakkan di bawah Kementerian Pengangkutan (MOT).

www.lpkpsabah.gov.my​​

www.lpkpsarawak.gov.my ​​​

​​

Agensi kerajaan mengenai Pengangkutan Rel

Perbadanan Aset Keretapi

Perbadanan Aset Keretapi (RAC) merupakan sebuah Badan Berkanun Persekutuan yang ditubuhkan di bawah Akta Keretapi 1991. Melalui akta tersebut, RAC bertanggungjawab untuk mentadbir dan mengurus aset-aset kereta api yang dahulunya dimiliki oleh Keretapi Tanah Melayu (KTM) sebelum KTMB dikorporatkan pada tahun 1992.

www.rac.gov.my​​​