Kementerian Pengangkutan Malaysia
 

Infrastruktur


Malaysia mempunyai tujuh (7) pelabuhan utama Persekutuan iaitu Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Johor, Pelabuhan Tanjung Pelepas, Pelabuhan Kuantan, Pelabuhan Pulau Pinang, Pelabuhan Bintulu dan Pelabuhan Kemaman. Sementara itu, pelabuhan di Sabah dan Sa​​rawak adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak masing-masing.


ports-in-malaysia.jpg

Pembangunan dan Pentadbiran Pelabuhan​​

Lembaga Pelabuhan telah ditubuhkan untuk mentadbir dan membangunkan pelabuhan-pelabuhan.​

Lokasi Pelabuhan

Lokasi Pelabuhan di Malaysia adalah seperti peta ​berikut:​