Program


Bahagian Maritim komited kepada pembangunan modal insan dalam bidang maritim selaras dengan objektif menjadi sebuah negara maritim.

maritime-programmes-human-capital-development.jpg

Integrated Technical Program (ITCP)

ITCP adalah program pembangunan modal insan dalam dengan kerjasama International Maritime Organization (IMO).

Institut Latihan Maritim​

Institut Latihan Maritim menawarkan program-program bagi melatih dan meningkatkan kompetensi pelaut Malaysia selaras dengan keperluan industri perkapalan.