Kementerian Pengangkutan Malaysia

Prosidur Operasi Standard

Pengangkutan Udara

Dalam mengawal selia aktiviti-aktiviti berh​ubung dengan operasi pengangkutan udara​ di Malaysia, Kementerian Pengangkutan menggunapakai Prosedur Operasi Standard seperti berikut:

Pengangkutan Maritim

Dalam mengawal selia aktiviti-aktiviti berh​ubung dengan operasi pelabuhan-pelabuhan dan perkapalan​ di Malaysia, Kementerian Pengangkutan menggunapakai Prosedur Operasi Standard seperti berikut:


Pengangkutan Darat

Dalam mengawal selia aktiviti-aktiviti berh​ubung dengan operasi pengangkutan Darat​ di Malaysia, Kementerian Pengangkutan menggunapakai Prosedur Operasi Standard seperti berikut:


Pengangkutan Perdagangan

Dalam mengawal selia aktiviti-aktiviti berh​ubung dengan operasi pengangkutan perdagangan di Malaysia, Kementerian Pengangkutan menggunapakai Prosedur Operasi Standard seperti berikut:​