Logistic

Malaysia adalah ekonomi yang bergantung kepada perdagangan yang menghasilkan perdagangan dalam jumlah besar untuk dibawa ke dan dari pasaran global terutama di rantau ini. Logistik dilihat sebagai penyokong kuat untuk menyokong industri utama seperti pembuatan, minyak dan gas.​


logistic-overview.png
Rajah 1: Institut Logistik Berkanun& Pengangkutan UK (2019) Glosari istilah dan kamus.​

Glosari Online (6/8/19)

Infrastruktur

Berkaitan dengan infrastruktur sedia ada yang ada.

Keselamatan

Menangani masalah melalui agensi dan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelbagai intervensi dan inisiatif.

Pengendali dan Lesen

Perkhidmatan, lesen, cukai, izin atau pendaftaran dan perniagaan.

Pembangunan

Projek pembangunan terkini, sedang dan akan datang di bawah Kementerian Pengangkutan.

Agensi

Maklumat mengenai agensi dan persatuan di bawah Kementerian Pengangkutan dalam sektor ini.

Akta dan Peraturan

Dasar dan peraturan yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya, spesifikasi teknikal kenderaan, penegak, aset kereta api dan perkembangan sektor kereta api.

Program

Program, insentif dan pembangunan modal insan yang ada diatur oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia.

MyLogistik​

Laporan dan Statistik

Sumber mengenai laporan dan statistik di bawah Kementerian Pengangkutan