Kementerian Pengangkutan Malaysia

Pelan Tindakan

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pelan Induk Logistik dan Fasilitasi Perdagangan

​Tujuan P​elan Induk

Pelan Induk Logistik dan fasilitasi perdagangan bertujuan untuk menggariskan strategi bagi meningkatkan kecekapan pengangkutan dan mekanisme kemudahan perdagangan, meningkatkan produktiviti industri logistik fret secara keseluruhan dan menghubungkan industri dengan pasaran dengan lebih baik samada tempatan dan antarabangsa. Pelan Induk akan disokong dengan dasar, strategi dan pelan tindakan yang dapat untuk memberi jaminan kepada pemain industri dari kedua-dua sektor iaitu swasta dan awam dan membantu mereka membuat perancangan dan pelaburan perniagaan keputusan berdasarkan maklumat.​

Pelan Induk Logistik dan Fasilitasi Perdagangan telah mengambilkira isu-isu di atas serta potensi perkembangan sektor logistik di masa hadapan. Visi sektor logistik seperti berikut:

"Memperkukuh kedudukan Malaysia di rantau Asia sebagai pintu masuk utama logistik dengan menggabungkan infrastruktur berkualiti dengan rangkaian dan perkhidmatan yang terbaik bagi mewujudkan perkhidmatan logistik yang cekap dan kompetitif. "

Objektif Pelan Induk

  1. ​​​​Untuk membangunkan strategi dan agenda tindakan bagi membantu meningkatkan daya saing sektor logistik;
  2. ​Untuk membangunkan sektor logistik sebagai sumber pertumbuhan baru;
  3. ​​Untuk meletakkan Malaysia sebagai hub serantau untuk logistik.

Pelan Tindakan​

  1. Lima (5) Pelan Strategik

    5-pelan-strategik.jpg
  2. Dua puluh Satu (21) Agenda Tindakan

    21-agenda-tindakan.jpg​​