Kementerian Pengangkutan Malaysia

Pasukan Petugas Logistik Kebangsaan

Latar Belakang Pasukan Petugas Logistik Kebangsaan

Tujuan penubuhan Pasukan Petugas ini adalah untuk memantau pelaksanaan Pelan Induk Logistik dan Fasilitasi Perdagangan. Pasukan Petugas ini dianggotai oleh pegawai pengurusan tertinggi daripada kementerian/agensi/ Jabatan yang terlibat secara secara langsung dan tidak langsung di dalam sektor logistik dan bersidang 3 kali setahun. Pasukan Petugas Logistik Kebangsaan bertanggungjawab untuk melapor kepada Jawatankuasa Khas Sektor Perkhidmatan yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri.

Pasukan Petugas Logistik Kebangsaan (NLTF)​

pasukan-petugas-logistik-kebangsaan.jpg

​Struktur Pasukan Petugas Logistik Kebangsaan​​

struktur-pasukan-petugas.jpg