Kementerian Pengangkutan Malaysia
 

Perjanjian Perkhidmatan Udara


Perjanjian Perkhidmatan Udara​

Senarai Perjanjian Perkhidmatan Udara ​- 87 Negara

Bil.

Negara

Tarikh Tandatangan

1

Argentina

Signed on 23 August 1993

2

Australia

Signed on 4 October 1972

3

Austria

Signed on 22 November 1976

4

Bahrain

Signed on 17 October 1994

5

Bangladesh

Signed on 11 April 1979

6

Belgium

Signed on 26 February 1974

7

Brazil

Signed on 18 December 1995

8

Brunei Darussalam

Signed on 14 February 1992

9

Bulgaria

Initialled on 23 February 1984

10

Canada

Signed on 18 January 1996

11

Croatia

Signed on 28 March 1996

12

Czechoslovakia

Initialled on 10 January 1973

13

Denmark

Signed on 19 October 1967
Initialled on New Agreement 25 November 1997

14

Egypt

Signed on 14 April 1997

15

Fiji

Signed on 26 November 1990

16

Finland

Signed on 5 November 1997

17

France

Signed on 22 May 1967

18

German

Signed on 23 July 1968

19

Holland

Signed on 15 December 1966

20

Hong Kong

Signed on 4 March 1991

21

Hungary

Signed on 19 February 1993

22

Iceland

Initialled on 3 September 2007

23

India

Signed on 22 May 1974

24

Indonesia

Signed on 6 May 1968

25

Iran

Initialled on 14 June 1983

26

Iraq

Signed on 7 July 1976

27

Ireland

Signed on 17 February 1992

28

Italy

Signed on 23 March 1995

29

Japan

Signed on 11 February 1965

30

Jordan

Signed on 25 June 1977

31

Kazakhstan

Signed on July 1996

32

Kuwait

Initialled on 7 May 1974

33

Laos

Signed on 8 August 1992

34

Lebanon

Initialled on 13 May 1974

35

Luxembourg

Signed on 19 January 1979

36

Maldives

Signed on 16 September 1994

37

Macao

Signed on 31 October 1995

38

Madagascar

Initialled on 1 October 1997

39

Malta

Signed on 12 October 1993

40

Mauritius

Initialled on 13 April 1988

41

Mexico

Signed on 16 July 1992

42

Mongolia

Signed on 9 September 1997

43

Morocco

Signed on 13 November 2001

44

Myanmar

Signed on 12 August 1976

45

Namibia

Initialled on 18 May 1994

46

Nepal

Signed on 12 December 2007

47

New Zealand

Signed on 6 December 1989
Signed New Agreement on 16 June 1998

48

Nigeria

Initialled on 24 October 1990

49

North Korea

Signed on 15 February 1982

50

Norway

Signed on 19 October 1967 Signed New Agreement on 25 November 1997

51

Oman

Signed on 19 April 1993

52

Pakistan

Signed on 6 July 1973

53

Papua New Guinea

Initialled on 29 March 1973

54

People’s Republic of China

Signed on 31 March 1989

55

Peru

Signed on 13 October 1995

56

Philippines

Signed on 12 April 1978

57

Poland

Signed on 24 March 1975

58

Portugal

Initialled on 19 May 1998

59

Qatar

Initialled on 14 May 2001

60

Republic of Kyrghyz

Initialled on 30 November 1999

61

Republic Hellenic (Greece)

Signed on 3 March 2008

62

Rumania

Signed on 26 November 1982

63

Russia

Signed on 27 November 1969

64

Rwanda

Signed on 4 December 2019

65

South Africa

Signed on 5 January 1993

66

Saudi Arabia

Initialled on 21 May 1974

67

South Korea

Signed on 2 March 1967

68

Spain

Signed on 23 March 1993

69

Singapore

Signed on August 1972

70

Seychelles

Initialled on 20 December 1989

71

Slovenia

Signed on 28 October 1997

72

Sri Lanka

Signed on 7 September 1969

73

Sweden

Signed on 19 October 1967
Initialled on New Agreement 25 November 1997

74

Switzerland

Signed on 6 September 1968

75

Syria

Initialled on 9 May 1998

76

Thailand

Signed on 18 November 1966

77

Turkey

Signed on 13 May 1983

78

Ukraine

Initialled on 27 August 2004

79

United Arab Emirates

Signed on 4 May 1993

80

United Kingdom

Signed on 24 May 1973

81

United States of America

Signed on 21 June 1997

82

Uzbekistan

Initialled on 23 June 1992

83

Venezuela

Initialled on 16 July 1993

84

Vietnam

Signed on 15 October 1978

85

Yemen

Initialled on 6 September 2001

86

Yugoslavia

Signed on 20 June 1987

87

Zimbabwe

Signed on 28 April 1994

Senarai Aturan L​angit Terbuka

Malaysia mempunyai aturan Langit Terbuka (Open Skies) dengan 20 buah negara seperti berikut:
No. Negara​ Bendera
1 Bahrain air-service-agreement-bahrain.jpg
2 Denmark air-service-agreement-denmark.jpg
3 Equador air-service-agreement-equador.jpg
4 Ireland air-service-agreement-ireland.jpg
5 Lebanon air-service-agreement-lebanon.jpg
6 Luxembourg air-service-agreement-luxembourg.jpg
7 Macau air-service-agreement-macau.jpg
8 Maldives air-service-agreement-maldives.jpg
9 New Zealand air-service-agreement-newzealand.jpg
10 Norway air-service-agreement-norway.jpg
11 Qatar air-service-agreement-qatar.jpg
12 Sri Lanka air-service-agreement-srilangka.jpg
13 Sweden air-service-agreement-sweden.jpg
14 U.A.E air-service-agreement-uae.jpg
15 U.S.A air-service-agreement-usa.jpg
16 Yemen air-service-agreement-yemen.jpg
18 Chile air-service-agreement-chile.jpg
19 Zambia air-service-agreement-zambia.jpg
20 United Kingdom air-service-agreement-uk.jpg