Kementerian Pengangkutan Malaysia

Biro Siasatan Kemalangan Udara (BSKU)

Kemalangan pesawat atau insiden serius he​ndaklah dilaporkan kepada Biro Siasatan Kemalangan Udara (BSKU) Malaysia.

Borang Laporan Insiden Kemalang​an Udara** Emelkan borang tersebut kepada aaib@mot.gov.my atau Fax : 03-8888 0163

Berikut adalah senarai pihak yang perlu memberitahu BSKU secepat yang mungkin jika mereka mengetahui tentang kemalangan pesawat atau insiden serius yang berlaku di Malaysia:

 • Anak-anak kapal pesawat;
 • Pemilik pesawat;
 • Pengendali pesawat;
 • Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan, rekabentuk atau pembuatan pesawat;
 • Pihak yang terlibat dalam melatih anak-anak kapal pesawat;
 • Pihak yang terlibat dalam menyediakan kawalan trafik udara, perkhidmatan maklumat penerbangan atau perkhidmatan padang terbang pesawat; dan
 • Kakitangan Pihak Berkuasa Penerbangan Awam.

Dalam kes kemalangan, komander pesawat atau pengendali pesawat, sekiranya komander pesawat telah terkorban atau tidak berupaya, harus juga dimaklumkan kepada pihak polis.

BSKU perlu tahu sebanyak mungkin maklumat seperti berikut:-

 • Jenis, model, kewarganegaraan dan pendaftaran pesawat;
 • Nama pemilik, pengendali dan penyewa pesawat (jika ada);
 • Nama Komander pesawat;
 • Tarikh dan Masa (UTC) kemalangan atau insiden serius tersebut;
 • Destinasi perlepasan terakhir dan tujuan destinasi pendaratan seterusnya;
 • Kedudukan pesawat berhubung dengan beberapa lokasi geografi yang mudah ditakrifkan;
 • Jumlah anak kapal dan bilangan yang terkorban atau cedera parah;
 • Jumlah penumpang dan bilangan yang terkorban atau cedera parah;
 • Jumlah orang lain yang terkorban atau cedera parah akibat kemalangan; dan
 • Sifat kemalangan atau insiden serius dan sejauh mana tahap kerosakan seperti yang diketahui​
  ​​
  ​​


  ​​