Kementerian Pengangkutan Malaysia

Ringkasan Bilateral

Hubungan​ dua hala atau Bilateral merujuk kepada perhubungan kerjasama organisasi di antara dua negara. Bagi Kementerian Pengangkutan Malaysia, mesyuarat dua hala ini amat penting dalam menjalin hubungan kerjasama dalam hal-hal berk​aitan dengan​ sektor pengangkutan.​​

bilateral

​​​​​​​​​​​​Mesyuarat Dua Hala

Mesyuarat dua hala di antara kementerian dengan rakan sejawatan dari negara lain adalah penting bagi tujuan perko​​ngsian maklumat dan kepakaran serta pemindahan teknologi bagi meningkatkan keupayaan dan prestasi sektor pengangkutan negara.​​​​​

Selanjutnya

Kunjungan Hormat

​​​​​Kunjungan-kunjungan hormat oleh negara-negara luar ke Malaysia yang diterima oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia bagi mengukuhkan hubungan kerjasama di antara dua negara.​

Selanjutnya

​Kerjasama Bilateral​​

​​Kerjasama Bilateral merujuk kepada perjanjian, persefahaman dan protokol-protokol yang disepakati dan ditandatangani bagi meningkatkan hubungan dua hala dalam sektor pengangkutan.​

Selanjutnya