Dewan Negara (Mesyuarat Ketiga)

  
  
  
  
Soalan
  
15LisanMesyuarat Kedua8/09/2020

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan adakah rancangan Kerajaan untuk memperbaiki sistem pengangkutan awam di Kota Kinabalu khasnya untuk menghubungkan bandar sekitarnya seperti Penampang, Putatan dan Inanam.

Papar Jawapan
62LisanMesyuarat Kedua14/09/2020

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sejauh manakah hasil rundingan Kementerian bersama dengan kerajaan Brunei Darussalam berkaitan pelaksanaan caj perkhidmatan keluar dan masuk yang dikenakan kepada semua individu yang melalui pos kawalan dan sempadan Brunei dan apakah keputusan sepakat yang telah diperolehi demi manfaat kedua-dua negara.

Papar Jawapan
13LisanMesyuarat Kedua7/09/2020

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah usaha yang telah diambil oleh Kementerian bagi meningkatkan tahap aksesibiliti dan kebolehgunaan (usability) kemudahan pengangkutan awam oleh golongan OKU di kawasan luar bandar dan pedalaman.

Papar Jawapan
3LisanMesyuarat Kedua3/09/2020

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada  Kerajaan  bersedia menerusan inisiatif untuk meminda undang-undang berkaitan pemandu mabuk sebagaimana yang telah diluluskan oleh Kabinet pada akhir tahun 2020.

Papar Jawapan
59LisanMesyuarat Kedua9/09/2020

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan bagi mengatasi masalah kesesakan dan kemalangan jalan raya di negara ini dengan mengambil contoh negara maju yang telah bergerak ke arah sistem kereta api bandar yang efisien.

Papar Jawapan
25LisanMesyuarat Kedua14/09/2020

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan langkah-langkah yang diambil pihak Kementerian bagi menangani isu pemandu-pemandu lori yang tidak mengikut peraturan jalan raya dan memandu secara merbahaya serta boleh mengakibatkan kemalangan di jalan raya.

Papar Jawapan
21LisanMesyuarat Kedua7/09/2020

Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan proses untuk memuktamadkan jajaran Laluan Rel Pantai Timur (ECRL) bagi Seksyen A (jajaran Kota Bharu-Dungun) dan Seksyen B (jajaran DungunMentakab) dan apakah faktor untuk memastikan daya maju projek, saling hubungan rel dan implikasi kewangan diambil kira terutama ketika negara berdepan dengan COVID-19.

Papar Jawapan
11LisanMesyuarat Kedua14/09/2020

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sebab-sebab tambang  kapal terbang dari semenanjung Malaysia ke Sarawak dan Sabah kadangkala sangat tinggi dan apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk mengurangkannya.

Papar Jawapan
4LisanMesyuarat Kedua8/09/2020

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan perancangan Kerajaan bagi menjajarkan semula laluan asal Bahagian ECRL melalui Bentong, Gombak ke Pelabuhan Kelang agar ianya sejajar dengan jaringan bersepadu pengangkutan rel di semenanjung Malaysia terutama Pantai Timur.

Papar Jawapan
75Bukan LisanMesyuarat Kedua23/09/2020

Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan perancangan pihak Kerajaan terhadap cadangan untuk mewujudkan garis panduan yang jelas berhubung kaedah memohon lesen Kenderaan Pengangkutan Awam (PSV) kepada para pemandu e-hailing.

Papar Jawapan
19LisanMesyuarat Kedua23/09/2020

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan bilakah pakaian patuh syariah oleh pramugari beragama Islam boleh dilaksanakan.

Papar Jawapan
110Bukan LisanMesyuarat Kedua23/09/2020

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah Kerajaan akan mempertimbangkan permintaan Kerajaan Negeri Pahang untuk mengembalikan semula jajaran asal dalam projek Keretapi Laju Pantai Timur (ECRL) bagi memastikan projek itu mencapai matlamat asal pelaksanaannya.

Papar Jawapan
3LisanMesyuarat Kedua10/09/2020

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan jumlah saman AES/AWAS yang direkodkan sejak 2018 sehingga Disember 2019 dan berapakah jumlah kompaun yang telah dikutip sehingga kini.

Papar Jawapan
137Bukan LisanMesyuarat Kedua23/09/2020

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan bilakah pihak Kementerian Pengangkutan akan membina lif dan membuat selenggara setiap bulan di setiap stesen-stesen keretapi terutamanya di Negeri Perlis sebagai contoh Stesen Bandar Diraja Arau, Stesen Bukit Keteri dan Stesen Padang Besar untuk memudahkan warga emas dan warga OKU menikmati kemudahan yang telah disediakan 

Papar Jawapan
11LisanMesyuarat Kedua23/09/2020

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sejauh mana pelaksanaan penggunaan kerusi keselamatan kereta kanak-kanak/baby car seat (CRS) dilaksanakan di Malaysia. Apakah usaha Kerajaan untuk memastikan harga CRS dapat diberikan subsidi kepada rakyat.

Papar Jawapan
124Bukan LisanMesyuarat Kedua23/09/2020

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan:

(a) Jumlah kemalangan yang melibatkan pemandu yang mabuk dari Januari sehingga Ogos 2020 di setiap negeri dan Wilayah Persekutuan dan jumlah kes yang berjaya didakwa dan dijatuhkan hukuman oleh mahkamah dari Januari sehingga Ogos 2020 mengikut negeri; dan

(b) Apakah langkah-langkah proaktif yang diambil oleh Kementerian untuk mengawal kes kemalangan terutamanya melibatkan pemandu mabuk.Papar Jawapan
22LisanMesyuarat Kedua22/09/2020

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan jumlah tangkapan kenderaan klon terutamanya di Negeri Perlis.

Papar Jawapan
16LisanMesyuarat Kedua10/09/2020

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan adakah terdapat langkah-langkah strategik bagi mengurangkan kadar kematian penunggang motosikal akibat daripada kemalangan jalan raya memandangkan golongan ini adalah lebih berisiko dan tinggi angka kematiannya berbanding pemandu-pemandu kenderaan empat roda.

Papar Jawapan
10LisanMesyuarat Kedua21/09/2020

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan adakah ada program atau kerjasama Kementerian dalam memupuk kesedaran terhadap bahaya memandu di bawah pengaruh alkohol dan jika ada, senaraikan program dan kerjasama tersebut.

Papar Jawapan
60LisanMesyuarat Ketiga17/12/2020
Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah langkahlangkah yang diambil oleh Kerajaan untuk membantu syarikat-syarikat pengangkutan termasuklah pengangkutan udara, darat dan laut yang kini sangat terjejas kesan daripada pandemik COVID-19. ​
Papar Jawapan
71LisanMesyuarat Pertama17/12/2020
Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah bantuan yang diberikan oleh Kementerian kepada pekerja-pekerja e-hailing dan seumpamanya yang terjejas teruk khususnya dalam suasana pandemik COVID-19 dan PKP ini dan adakah pihak Kementerian berhasrat untuk berbincang dengan pihak syarikat untuk mengurangkan kadar potongan yang agak tinggi iaitu 20% daripada pendapatan pekerja. ​
Papar Jawapan
71LisanMesyuarat Ketiga17/12/2020
Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah bantuan yang diberikan oleh Kementerian kepada pekerja-pekerja e-hailing dan seumpamanya yang terjejas teruk khususnya dalam suasana pandemik COVID-19 dan PKP ini dan adakah pihak Kementerian berhasrat untuk berbincang dengan pihak syarikat untuk mengurangkan kadar potongan yang agak tinggi iaitu 20% daripada pendapatan pekerja. ​
Papar Jawapan
110LisanMesyuarat Ketiga17/12/2020
Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan mengenai pencemaran karbon monoksida yang disebabkan oleh asap kenderaan. Adakah Kerajaan bercadang untuk memperkenalkan penggunaan kereta eletrik di Malaysia.​
Papar Jawapan
72LisanMesyuarat Ketiga21/12/2020
Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah inisiatif yang dilaksanakan bagi membantu syarikat penerbangan negara seperti Malaysia Airlines, Malindo Airlines, dan Air Asia dalam menjalankan operasi mereka yang terjejas semasa pandemik COVID-19 disebabkan oleh pengurangan kapasiti penumpang, pembatalan penerbangan, dan sekaligus terpaksa menaikkan kadar tambang.​
Papar Jawapan
15LisanMesyuarat Ketiga22/12/2020
Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan adakah pendirian berkenaan dengan permohonan Persatuan Pemandu Limosine Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu untuk diberi kebenaran menggunakan aplikasi e-Hailing, memandangkan pendapatan mereka terjejas akibat aktiviti Grab di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu. ​
Papar Jawapan
95LisanMesyuarat Ketiga22/12/2020
Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan adakah rancangan Kerajaan untuk memperbaiki sistem pengangkutan awam di Kota Kinabalu khasnya untuk menghubungkan bandar sekitarnya seperti Penampang, Putatan dan Inanam. ​
Papar Jawapan
32LisanMesyuarat Ketiga22/12/2020
Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan kebenaran yang menjadikan Firefly sebagai syarikat penerbangan nasional baharu bagi menggantikan Malaysia Airlines Bhd akibat kegagalan kata sepakat dari pihak pemiutang, pemajak pesawat dan pembekal dalam industri berkaitan.
Papar Jawapan
37LisanMesyuarat Ketiga22/12/2020
Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sejauh mana perancangan Kerajaan untuk membina Lapangan Terbang Baru Melaka atau Menaiktaraf Semula Lapangan Terbang Antarabangsa Melaka (LTAM) bagi operasi kapasiti laluan domestik dan antarabangsa syarikat-syarikat penerbangan dapat ditingkatkan seiring dengan tumpuan Melaka sebagai tumpuan pelancongan utama Malaysia.
Papar Jawapan
85LisanMesyuarat Ketiga22/12/2020
Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada Kerajaan mempertimbangkan sebarang insentif khas terutamanya dari segi pengecualian permit bagi pemandu E-hailing yang terkesan pendapatan akibat penularan wabak COVID-19 bagi tahun akan datang.
Papar Jawapan
85LisanMesyuarat Ketiga23/12/2020
Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada Kerajaan mempertimbangkan sebarang insentif khas terutamanya dari segi pengecualian permit bagi pemandu E-hailing yang terkesan pendapatan akibat penularan wabak COVID-19 bagi tahun akan datang
Papar Jawapan
1 - 30Next