Dewan Rakyat (Mesyuarat Pertama)

  
  
  
  
Soalan
  
  
LisanMesyuarat Pertama24/03/2022
PUAN JUNE LEOW HSIAD HUI [HULU SELANGOR] Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan  hala tuju Kementerian dalam memacu perkembangan dan pembangunan industri logistik di Malaysia yang secara tidak langsung bersangkutan dengan kecekapan sistem pengangkutan di negara ini. 
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Pertama24/03/2022
DATO’ HAJI CHE ABDULLAH BIN MAT NAWI [ TUMPAT ] Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada Kereta Api Tanah Melayu Berhad (KTMB) akan menyambung semula perkhidmatan kereta api Ekspres Wau dari Kuala Lumpur terus ke Tumpat tanpa transit ke stesen Gemas terlebih dahulu. 
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Pertama24/03/2022
Tuan Lim Guan Eng [ Bagan ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah pelaburan digital dan jumlahnya yang masuk ke Malaysia ekoran dasar kabotaj yang enggan diberikan pengecualian untuk pembaikan semula kabel digital dasar laut dan adakah Facebook, Microsoft, Google dan Amazon kini bersetuju dengan dasar kabotaj beliau selepas menulis tiga surat bantahan serta sejauh manakah projek Apricot sepanjang 12,000 km kini akan melibatkan Malaysia.
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Pertama24/03/2022
Tuan Syed Ibrahim bin Syed Noh [ Ledang ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :-  
(a)  hala tuju perancangan Kementerian terkait perkembangan aspek keselamatan jalan raya pasca Deklarasi Stockholm 2020 ; dan  
(b)  kerjasama rentas Kementerian bagi memenuhi aspirasi Deklarasi Stockholm 2020. ​

Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Pertama24/03/2022
PUAN JUNE LEOW HSIAD HUI [HULU SELANGOR] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan menyatakan apakah impak negatif yang ditanggung oleh Kementerian dan rakyat lanjutan daripada penamatan Projek KVDT Fasa 2 dan apakah kesannya terhadap kawasan Hulu Selangor.
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Pertama21/03/2022
TUAN OSCAR LING CHAI YEW [ SIBU ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan usaha-usaha yang dibuat oleh Kerajaan bagi membantu mewujudkan penerbangan terus dari Singapura ke Sibu. Adakah sekarang merupakan masa yang sesuai untuk melaksanakan penerbangan terus Singapura ke Sibu dan mengapa.   
 
 ​

Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Pertama21/03/2022
TUAN SYED IBRAHIM BIN SYED NOH [ LEDANG ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan langkah yang diambil Kerajaan bagi mengurus dakwaan :-  
 
(a) monopoli syarikat-syarikat besar dalam sektor logistik sehingga wujud persaingan tidak sihat yang membawa kesan buruk kepada pengusaha persendirian; dan 
 
(b) tindakan sesetengah syarikat logistik tidak mematuhi pelaksanaan standard gaji minimum yang ditetapkan Kerajaan kepada pekerja dan pemandu. ​

Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Pertama21/03/2022
TUAN LOKE SIEW FOOK [ SEREMBAN ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan secara terperinci mekanisma pelaksanaan subsidi pembelian kerusi keselamatan kanak-kanak seperti yang diumumkan dalam Bajet 2022 dan agensi mana yang akan melaksanakan program ini.
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Pertama21/03/2022
TUAN LIM GUAN ENG [ BAGAN ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan status perbincangan dengan Singapura berkaitan projek Keretapi Berkelajuan Tinggi (HSR) Kuala Lumpur-Singapura yang telah ditamatkan dengan pembayaran ganti-rugi RM320 juta kepada Singapura serta status projek gantian HSR KL Johor Bahru. 
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Pertama15/03/2022
PUAN HANNAH YEOH TSEOW SUAN [ SEGAMBUT ] Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan status terkini pembangunan MRT3, cadangan jajaran dan anggaran jangka masa ‘timeline’ lengkap yang diperlukan untuk setiap proses sehingga ia beroperasi. 
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Pertama15/03/2022
​​TUAN LOKE SIEW FOOK [ SEREMBAN ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan secara terperinci jumlah pendapatan hasil dalam pendaftaran nombor Kenderaan semenjak sistem “E-Bid” JPJ mula dilaksanakan dan sama ada sistem tersebut berjaya meningkatkan hasil kerajaan. 
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Pertama15/03/2022
TUAN SIM TZE TZIN [ BAYAN BARU ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan bagaimanakah pihak Malaysia Airport Berhad (MAB) memindahkan SJKC Chung San yang bersejarah yang terjejas akibat Projek Pembesaran Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang. Bagaimanakah MAB membantu pemindahan dan pembinaan sekolah baru untuk sekolah tersebut. 
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Pertama15/03/2022
DATO' SRI ABDUL AZEEZ BIN ABDUL RAHIM [ BALING ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan tindakan Kerajaan untuk mengelakkan amalan monopoli sesebuah syarikat dalam penyediaan perkhidmatan pusat saringan COVID-19 kepada para penumpang pesawat yang mendarat di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur yang telah mengenakan harga yang tinggi kepada pengguna yang akhirnya akan membebankan rakyat.
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Pertama15/03/2022
TUAN HASSAN BIN ABDUL KARIM [ PASIR GUDANG ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah usaha Kerajaan Persekutuan untuk membantu menaikkan taraf Pelabuhan Johor di Pasir Gudang menjadi sebuah pelabuhan bertaraf global seperti Pelabuhan Singapura. 
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Pertama15/03/2022
TUAN CHAN FOONG HIN [ KOTA KINABALU ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada Kerajaan bercadang untuk menjalankan kajian fisibiliti pembinaan rangkaian kereta api menghubungkan Sarawak, Brunei, Sabah dan Nusantara, ibu kota baru Indonesia. 
Papar Jawapan
1 - 15Next