Dewan Negara (Mesyuarat Pertama)

  
  
  
  
Soalan
  
  
LisanMesyuarat Pertama25/10/2021
DATO' HAJI JEFRIDIN BIN HAJI ATAN minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan menyatakan apakah inisiatif Kementerian dalam membantu industri pusat latihan memandu yang terjejas dis​ebabkan pandemik COVID-19
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Pertama20/10/2021
DATO’ WIRA OTHMAN BIN AZIZ minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan jumlah kutipan yang diperoleh daripada Automatic Enforcement System (AES) kerana kesalahan pemandu dan adakah kaedah ini akan diperkenalkan semula
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Pertama11/10/2021
​YB SENATOR DATUK PAUL IGAI minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah inisiatif dan bantuan kerajaan yang telah dan sedang berikan kepada pemain industri pengangkutan awam dan adakah pemberian bantuan ini akan diteruskan ke tahun 2022.​
Papar Jawapan
  
Bukan LisanMesyuarat Pertama8/10/2021
YB SENATOR  DR. NUING JELUING minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan jumlah saman kesalahan jalan raya yang dilakukan kepada warga asing di Sarawak dan bagaimana Kerajaan memastikan kutipan saman ini dilangsaikan sebelum dan selepas mereka meninggalkan Sarawak
Papar Jawapan
  
Bukan LisanMesyuarat Pertama8/10/2021
YB SENATOR TUAN BALASUBRAMANIAM A/L NACHIAPPAN minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan tentang pemulangan semula duit tiket penerbangan yang terbatal akibat COVID-19, apakah duit mereka akan dipulangkan atau hangus kerana terdapat aduan yang mana terdapat duit yang tidak dikembalikan
Papar Jawapan