Statistik Tahunan Perkhidamatan Atas Talian

MOT menawarkan perkhidmatan dalam talian bagi sektor maritim yang akan memudahkan pengguna untuk berurusan.​ Statistik Perkhidmatan dalam talian yang ditawarkan dan Statistik transaksi dalam talian adalah seperti di bawah:​​Perkhidmatan​ Atas Talian 2018

B​​ilangan Transaksi​

Jumlah​

Jan

Feb

Mar

Apr

May

June

Jul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Sistem Permohonan Pelesenan Perkapalan Dalam Negeri (e-DSL)

481

373

390

364

430

355

465

406

370

413

317

324

4688​​​​​


Perkhidmatan Atas Talian 2017


​​Bilangan Transa​ksi

Jumlah

Jan

Feb

Mar

Apr

May

June

Jul

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec

Sistem Permohonan Pelesenan Perkapalan Dalam Negeri (e-DSL)

471

424

499

380

517

393​

452

399​

511

398

480

345

526​​​​​