NamaBahagianEmel [@mot.gov.my]Ext
Zuber Bin Zainal
Ketua Unit Integriti
Unit Integriti
Pejabat Ketua Unit Integriti
zuber03-8892 1066
Noorain Natasya Binti Izani
Pembantu Setiausaha Pejabat
Unit Integriti
Pejabat Ketua Unit Integriti
ain.natasya03-8892
Gunaseelan A/L Munusamy
Ketua Penolong Setiausaha
Unit Integriti
Seksyen Tatatertib, Tadbir Urus dan Pematuhan
gunaseelan03-8892 1415
Lee Cheng Teik
Pegawai Siasatan
Unit Integriti
Seksyen Pengurusan Aduan, Pengesahan dan Pengesahan
lee03-8892 1068
Mohd Hasmunir Bin Che Ramli
Pegawai Hal Ehwal Islam
Unit Integriti
Seksyen Pengukuhan Integriti
hasmunir03-8892 1148
Syahrul Neezam Bin Md. Dom
Juruaudit
Unit Integriti
Seksyen Tatatertib, Tadbir Urus dan Pematuhan
neezam03-8892 1070
Noor Faezah Binti Ishahak
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Unit Integriti
Seksyen Pengukuhan Integriti
faezah03-8892 1149
Yuslina Binti Mohd Yunos
Pembantu Tadbir
Unit Integriti
Unit Perkhidmatan dan Sokongan
yuslina03-8892 1042