NamaBahagianEmel [@mot.gov.my]Tel
Ramli Bin Ismail
Ketua Unit Integriti
Unit Integriti
ramli_ismail03-8892 1066
Gunaseelan A/L Munusamy
Ketua Penolong Setiausaha
Unit Integriti
Seksyen Tatatertib, Tadbir Urus dan Pematuhan
gunaseelan03-8892 1415
Mohd Hasmunir Bin Che Ramli
Pegawai Hal Ehwal Islam
Unit Integriti
Seksyen Pengukuhan Integriti
hasmunir03-8892 1148
Norazizah Binti Mhd Nor
Juruaudit
Unit Integriti
Seksyen Tatatertib, Tadbir Urus dan Pematuhan
norazizah03-8892 1070
Roy AK Bajok
Pegawai Siasatan
Unit Integriti
Seksyen Pengurusan Aduan, Pengesahan dan Pengesahan
roybajok03-8892 1068
Noor Faezah Binti Ishahak
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Unit Integriti
Seksyen Pengukuhan Integriti
faezah03-8892 1149
Suhailla Binti Md Nasir
Pembantu Setiausaha Pejabat
Unit Integriti
suhailla03-8892 1067
Suryanty Binti Sutan
Pembantu Tadbir
Unit Integriti
Unit Perkhidmatan dan Sokongan
yanty03-8892 1042