NamaBahagianEmel [@mot.gov.my]Ext
Gunaseelan A/L Munusamy
Ketua Penolong Setiausaha
Unit Integriti
Seksyen Tatatertib, Tadbir Urus dan Pematuhan
gunaseelan03-8892 1415
Mohd Hasmunir Bin Che Ramli
Pegawai Hal Ehwal Islam
Unit Integriti
Seksyen Pengukuhan Integriti
hasmunir03-8892 1148
Roy AK Bajok
Pegawai Siasatan
Unit Integriti
Seksyen Pengurusan Aduan, Pengesahan dan Pengesahan
roybajok03-8892 1068
Syahrul Neezam Bin Md. Dom
Juruaudit
Unit Integiriti
Seksyen Tatatertib, Tadbir Urus dan Pematuhan
neezam03-8892 1070
Noor Faezah Binti Ishahak
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
Unit Integriti
Seksyen Pengukuhan Integriti
faezah03-8892 1149
Yuslina Binti Mohd Yunos
Pembantu Tadbir
Unit Integriti
Unit Perkhidmatan dan Sokongan
yuslina03-8892 1042