NamaBahagianEmel [@mot.gov.my]Ext
Sazlina Binti Mat Isa
Ketua Audit Dalam
Unit Audit Dalam
Pejabat Ketua Audit Dalam
sazlina03-8892 1044
Siti Khusaimah Binti Mohd Kamil
Setiausaha Pejabat
Unit Audit Dalam
Pejabat Ketua Audit Dalam
khusaimah03-8892 1045
Azura Wani Binti Amir Rashid
Timbalan Ketua Audit Dalam [1]
Unit Audit Dalam
Seksyen Audit Prestasi
azurawani03-8892 1046
Munawwarah Binti Sulaiman
Timbalan Ketua Audit Dalam [2]
Unit Audit Dalam
Seksyen Audit Kewangan
munawwarah03-8892 1047
Muhammad Fadh Bin Sairi
Juruaudit Kanan
Unit Audit Dalam
Seksyen Audit Prestasi
fadh03-8892 1050
Izaty Hanim Binti Ab Gapal
Juruaudit Kanan
Unit Audit Dalam
Seksyen Pemantauan
izaty03-8892 1049
Shireeta Binti Mohd Ariffin
Juruaudit Kanan
Unit Audit Dalam
Seksyen Audit Khas dan ICT
shireeta03-8892 1062
Ts. Nora Azlina Binti Abdul Aziz
Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
Unit Audit Dalam
Unit Perkhidmatan dan Sokongan
nora03-8892 1052
Mohammad Mortadza Bin Ahmad
Juruaudit
Unit Audit Dalam
Seksyen Audit Kewangan
mortadza03-8892 1051
Anis Atiqah Binti Shahidani
Juruaudit
Unit Audit Dalam
Seksyen Audit Prestasi
anisatiqah03-8892 2011
Norhanani Binti Mohd Najib
Penolong Juruaudit Kanan
Unit Audit Dalam
Seksyen Audit Kewangan
norhanani03-8892 1058
Siti Rabeah Binti Abd Rahim
Penolong Juruaudit Kanan
Unit Audit Dalam
Seksyen Audit Prestasi
sitirabeah03-8892 1053
Syalina Binti Musa
Penolong Juruaudit Kanan
Unit Audit Dalam
Seksyen Audit Prestasi
syalina03-8892 1055
Nurul Husna Binti Abu Bakar
Penolong Juruaudit
Unit Audit Dalam
Seksyen Audit Prestasi
husna03-8892 1057
Mohd Amirul Mukhlis Bin Mohd Fazli
Penolong Juruaudit
Unit Audit Dalam
Seksyen Audit Prestasi
mukhlis03-8892 1054
Alia Ramzi Bin Ismail
Penolong Juruaudit
Unit Audit Dalam
Seksyen Audit Kewangan
ramzi03-8892 8092
Nik Nur Hasmalhusna Binti Nik Lokman
Penolong Juruaudit
Unit Audit Dalam
Seksyen Audit Kewangan
hasmalhusna03-8892 1059
Saluns Bin Sakius
Penolong Juruaudit
Unit Audit Dalam
Seksyen Audit Kewangan
saluns03-8892 1060
Siti Raudhah Binti Norazman
Penolong Juruaudit
Unit Audit Dalam
raudhah03-8892 8244
Norul Afizah Binti Rakim
Pembantu Tadbir Kanan
Unit Audit Dalam
Unit Perkhidmatan dan Sokongan
afizah03-8892 1063
Rusilawati Binti Ahmad
Pembantu Tadbir
Unit Audit Dalam
Unit Perkhidmatan dan Sokongan
rusilawati03-8892 1402