Kementerian Pengangkutan Malaysia

Perjanjian Pengangkutan Maritim

perjanjian

Objektif Perjanjian Pengangkutan Maritim:​​

  • Pengiktirafan terhadap dasar-dasar dan st​​andard kapal/kompetensi pelaut yang seragam;​
  • Mengeratkan lagi hubungan dua hala dalam sektor maritim.

Sebelum memuktamadkan Perjanjian Pengangkutan Maritim, rundingan dua hala antara Kementerian Pengangkutan Malaysia dengan Kementerian bertanggungjawab negar​a lain akan diadakan terlebih dahulu.​

Antara Perjanjian Pengangkutan Maritim yang telah dimeterai adalah:-​

Perjanjian Pengangkutan Maritim