Konvensyen Antarabangsa

Di bawah hal ehwal antarabangsa menerangkan objektif dan senarai konvenysen yang telah diratifikasi, objektif dan senarai perjanjian pengangkutan maritim serta keahlian Malaysia sebagai Ahli Majlis International Maritime Organization.​​

Hal Ehwal Antarabangsa

Konvensyen

Objektif Ratifika​​​​si​​​

Objektif Meratifikasi Konvensyen:​​​

  • Menyeragamkan undang-undang domestik dengan piawaian antarabangsa;
  • ​Mengekang kemasukan kapal-kapal sub-standard ke perairan Malaysia.

Senarai Konvensyen​

Sebelum Malaysia meratifikasi sesuatu konvensyen, penelitian terhadap kesesuaian konvensyen dilaksanakan dengan mengadakan perbincangan bersama pihak-pihak berkepentingan. Berikut senarai konvensyen yang telah diratifikasi seperti berikut:-​​

​Bil. ​Konvensyen Antarabangsa​ ​Tarikh Berkuatkuasa di Malaysia​​
​1 Maritime Labour Con​vention 2006 (under the International Labour Organization) ​20th August 2014​
​2 Nairobi International Convention of Removal of Wrecks, 2007 ​14th April 2014
​3 The Protocol on Preparedness, Response and Co-Operation To Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances, 2000 21th February 2014
​4​ Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines (LL) 1966, as amended ​11th February 2012
​5 International Convention on Load Lines (LL) 1966 as amended by the Protocol of 1988 ​11th February 2012
​6 Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974, as amended 11th February 2012
​7 International Convention for the Control and Management of Ship's Ballast Water and Sediments, 2004 ​27th September 2011​
​8​ International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships 27th December 2010
​9​ International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL), Annex VI: Prevention of Air Pollution from Ships 27th December 2010
10​ ​International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL), Annex IV: Prevention of Pollution by Sewage from Ships ​27th December 2010
​11 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL), Annex III: Prevention of Pollution from harmful substances in Packaged Form 27th December 2010
​1​2 The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 (Bunkers Convention 2001) 12th December 2009​​
​13 The International Convention for the Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 as Amended by Protocol of 1996 (LLMC Convention 1996) ​10th February 2009
​1​4 Amendments Adopted in November 1991 to the Convention of the International Maritime Organization (Institutionalization of the Facilitation Committee) ​7th December 2008
​15 International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (FUND) Protocol 1992 ​9th June 2005
​1​6 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) 1992 ​9th June 2005​​​
​17 International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC) 1990 ​13th October 1997
1​8 Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 1973, as amended (Annexes I, II and V) ​1st May 1997​​
​19 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, as amended ​30th ​April 1992
​20 Convention on the International Mobile Satellite Organization (INMARSAT) 1976, as amended ​12th August 1986
21 Operating Agreement on the International Mobile Satellite Organization (IMSO) 1976, as amended ​12th June 1986
22​ International Convention on Tonnage Measurement of Ships (Tonnage) 1969 ​24th July 1984
​23 Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea 1974, as amended ​19th January 1984
​24​ International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, as amended ​19th January​ 1984
​25 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) 1972, as amended 23th December 1980
26​ Convention on the International Maritime Organization 1948 ​17th June 197​1​


​​