Kementerian Pengangkutan Malaysia

Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM)


​Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM) secara rasmi ditubuhkan pada 1 Mac 2016 di bawah Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 sebagai entiti bebas untuk mengatur hal-hal ekonomi dan komersial yang berkaitan dengan penerbangan awam di Malaysia. Matlamat kami adalah untuk mempromosikan industri penerbangan awam yang berdaya maju, berorientasikan pengguna dan berdaya tahan yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Fungsi kami, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang, meliputi:

  • Mengatur hal-hal ekonomi yang berkaitan dengan industri penerbangan awam;
  • Menyediakan mekanisme untuk melindungi pengguna;
  • Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara pemain industri penerbangan;
  • Mentadbir dan mengurus hak lalu lintas udara;
  • Menasihati Kerajaan, mentadbir dan menguruskan laluan di bawah tanggungjawab perkhidmatan awam.


Peranan MAVCOM berbeza dengan peranan Kementerian Pengangkutan (MOT) dan Lembaga Penerbangan Awam Malaysia (CAAM). MOT bertanggung jawab untuk pembuatan dasar industri dan perbincangan pemerintah-ke-pemerintah (termasuk untuk mempelopori rundingan dua hala atau multilateral mengenai hak lalu lintas), sementara CAAM akan terus mengatur hal-hal teknikal dan keselamatan untuk industri penerbangan awam Malaysia.​


Untuk maklumat lebih lanjut: https://www.mavcom.my/en/home/​​​​