Kementerian Pengangkutan Malaysia

Pihak Berkuasa Penerbangan Awam (CAAM)


​Berkuat kuasa pada 19 Februari 2018, Jabatan Penerbangan Awam (‘DCA’), sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Pengangkutan telah digabungkan menjadi badan berkanun yang dikenali sebagai Lembaga Penerbangan Awam Malaysia (‘CAAM’).


Fungsi DCA kini dijalankan oleh CAAM. Penggabungan CAAM selaras dengan kehendak ICAO yang meminta menghubungi negara-negara ke Konvensyen Chicago untuk menubuhkan autoriti penerbangan sivil autonomi untuk memastikan pengurusan keselamatan dan keselamatan penerbangan awam yang cekap. Sebagai pengatur teknikal penerbangan awam tunggal di Malaysia dengan fungsi utama untuk mengatur keselamatan dan keselamatan penerbangan sipil, CAAM berusaha untuk memastikan pengurusan keselamatan dan keselamatan penerbangan sipil yang efisien. "


Visi CAAM adalah menjadi otoriti penerbangan terkemuka di dunia dan misinya adalah untuk terus meningkatkan keselamatan, keselamatan dan kecekapan untuk industri penerbangan yang mampan


Untuk maklumat lebih lanjut: https://www.caam.gov.my/​​​