Ketua Setiausaha

​​
Gambar Timbalan Pengangkutan Malaysia 

​Datuk Isham Ishak

Ketua Setiausaha

Kementerian Pengangkutan Malaysia

Datuk Isham Ishak telah mula berkhidmat sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Malaysia mulai 25 November 2019. Terdahulu, beliau merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia dari 17 Februari 2019 sehingga 24 November 2019 dan beliau juga pernah memegang jawatan sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dari 2 Julai 2018 sehingga 16 Februari 2019. Selain itu, beliau juga pernah menjawat jawatan Timbalan Ketua Setiausaha (Perdagangan) di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dari tahun 2016 sehingga tahun 2018.


Dilahirkan pada 18 Jun 1970 di Johor, Datuk Isham telah berjaya membantu Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (MSME) dan Perusahaan Kecil dan Sederhana (SME) di Malaysia ketika bertugas sebagai Ketua Pegawai Operasi dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif di SME Corporation Malaysia, iaitu sebuah agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dari tahun 2014 sehingga tahun 2016.

Datuk Isham juga pernah bertugas selama 5 tahun di Amerika Syarikat, dari tahun 2006 sehingga tahun 2011, sebagai Menteri Penasihat (Ekonomi) di Pejabat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Washington D.C. dimana beliau berjaya meningkatkan aliran pelaburan dan perdagangan di antara kedua negara.

Datuk Isham Ishak juga pernah diberi peluang untuk berkhidmat sebagai Pegawai Khas dan Setiausaha Sulit Kanan kepada Yang Berhormat Tan Sri Rafidah Aziz, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri dari tahun 2004 sehingga tahun 2006 dan juga sebagai Pegawai Khas kepada Yang Amat Berhormat Tun Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia yang kelima.

Sejak mula berkhidmat dalam perkhidmatan awam pada tahun 1995, Datuk Isham pernah dilantik sebagai Ketua Perunding Malaysia untuk Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP) dari tahun 2016 sehingga tahun 2018. Beliau juga merupakan Timbalan Ketua Perunding Malaysia untuk Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA) - kemudian dikenali sebagai Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik (CPTPP) - dari tahun 2011 sehingga tahun 2015. Selain itu, Datuk Isham juga pernah mewakili Malaysia sebagai Pegawai Kanan (SOM) di Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dan mempunyai pengalaman luas di dalam Peraturan Tempasal (ROO) seperti yang ditetapkan di bawah Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO). Beliau juga pernah mewakili Malaysia di rundingan Developing-8 Organization for Economic Cooperation (D-8).

Sejarah juga telah dicipta buat pertama kalinya di rantau ASEAN di mana Datuk Isham telah mewakili Malaysia sebagai Pegawai Kanan Ekonomi ASEAN (SEOM) dan Pegawai Kanan bagi Majlis Komuniti Sosio-Budaya ASEAN (SOCA) - iaitu dua daripada tiga Tonggak utama ASEAN – sepanjang beliau berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia. Beliau juga pernah mewakili Malaysia di Pasukan Petugas Peringkat Tinggi mengenai Integrasi Ekonomi ASEAN (HLTF-EI) yang merupakan badan penasihat ekonomi tertinggi dalam Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC). ​​​​​