Kementerian Pengangkutan Malaysia

Ketua Setiausaha


D​​ato' Jana Santhiran MuniayanGambar Ketua Setiausaha Malaysia

Ketua Setiausaha

Kementerian Pengangkutan Malaysia​

YBhg. Dato' Jana Santhiran Muniayan kini merupakan Ketua Setiausaha di Kementerian Pengangkutan Malaysia. Sebelum pelantikan sebagai Ketua Setiausaha di Kementerian Pengangkutan Malaysia, Dato’ Jana Santhiran telah memegang jawatan sebagai Ketua Setiausaha di Kementerian Belia dan Sukan Malaysia dari 5 Januari 2022 hingga 16 Januari 2023.


Beliau kemudiannya dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) di Kementerian Pengangkutan Malaysia sehingga Disember 2020. Selepas itu beliau ditukarkan ke Jabatan Perdana Menteri sebagai Ketua Sekretariat Jawatankuasa Siasatan bagi Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan sehingga Ogos 2021.​

Beliau telah berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik selama 27 tahun di mana beliau bermula sebagai Penolong Pengarah di Kementerian Pembangunan Luar Bandar pada tahun 1995. Setahun kemudian, beliau bertugas di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sebagai Penolong Setiausaha di Bahagian Pembangunan dan Penswastaan dan kemudiannya dinaikkan pangkat sebagai Ketua Penolong Setiausaha pada tahun 2003 di bahagian yang sama. Semasa bersama KPM, beliau juga merupakan Pengurus Projek untuk Asian Development Bank dan World bank Education Projects di Malaysia. 

Dato' Jana Santhiran kemudian dilantik sebagai Ketua Penolong Setiausaha di Unit Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan di mana beliau dinaikkan pangkat sebagai Setiausaha Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah, pada September 2007. Pada tahun berikutnya, beliau telah dipertanggungjawabkan sebagai Pengarah Bahagian Pemulihan Projek Terbengkalai, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pada Disember 2014, beliau telah dinaikkan pangkat sebagai Setiausaha Bahagian, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan di Kementerian Pengangkutan. Kemudian, beliau berkhidmat di Kementerian Kewangan sebagai Timbalan Pengarah Kanan, Unit Strategik Negara dari Mei 2016 hingga September 2018. Beliau kemudiannya dinaikkan pangkat sebagai Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) di Kementerian Pengangkutan Malaysia sehingga Disember 2020. Selepas itu beliau ditukarkan ke Jabatan Perdana Menteri sebagai Ketua Sekretariat Jawatankuasa Siasatan bagi Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan sehingga Ogos 2021. Lanjutan daripada itu, beliau telah dilantik sebagai Timbalan Ketua Setiausaha (Alam Sekitar) di Kementerian Alam Sekitar dan Air. 

Dato' Jana Santhiran telah menamatkan Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dan Sarjana Pengurusan dari Universiti Malaya. Beliau juga memiliki Diploma Lepasan Ijazah dalam Pentadbiran Awam daripada Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN). ​​​​