Kementerian Pengangkutan Malaysia

Sejarah Kementerian Pengangkutan


1978 - Nama ditukar kepada Kementerian Pengangkutan dan kekal sehingga hari ini.

1976 - Kementerian Pengangkutan dikenali semula dengan nama Kementrian Perhubungan.

1974 - Kementerian dikenali dengan Kementerian Pengangkutan dan Kerja Raya

1972 - Kementerian Pengankutan ditukar kepada Kementerian Perhubungan.

1956 - Kementerian Pengangkutan ditubuhkan.

1953 - Keretapi, Pelabuhan dan Penerbangan Awam dan Pengankutan Jalan diletak dibawah ahli untuk pengankutan.

1951 - Sistem pemerintahan ecara kabinet yang dipanggil sistem ahli diperkenalkan. Dibawah sistem ini, beberapa ahli dilantik untuk menguasai urusan pentadbiran beberapa buah jabatan. Hal-hal mengenai pengangkutan jalan dan penerbangan awam dibawah tanggungjawab ahli untuk tanah, galian dan perhubungan. Ahli keretapi dan pelabuhan bertanggungjawab untuk perkara-perkara berhubung dengan keretapi, pelabuhan dan laut.​