Kementerian Pengangkutan Malaysia

Bahagian Udara

Latar Belakang

Bahagian Udara merupakan salah satu bahagian yang penting di Kementerian Pengangkutan Malaysia. Ba​hagian ini bertanggungjawab terhadap semua urusan hal ehwal industri penerbangan awam di Malaysia. Bahagian ini adalah terdiri daripada enam (6) unit seperti berikut:​

 • ​Pengangkutan Udara
 • Perkhidmatan Lapangan Terbang
 • Industri Aeroangkasa dan Hubbing
 • Pelesenan & Kerjasama Serantau
 • Perkhidmatan Luar Bandar​
 • Konvensyen & Keselamatan

Piagam Pelanggan

 • Memproses permohonan syarikat-syarikat penerbangan berjadual untuk menambah atau mengadakan penerbangan ke laluan-laluan baru dalam tempoh 2 minggu.​
 • Memproses permohonan syarikat-syarikat penerbangan tidak berjadual untuk mengadakan penerbangan charter dalam tempoh 1 minggu.
 • Memproses permohonan penutupan ruang udara dalam masa 2 minggu.
 • Memproses permohonan penutupan ruang udara dalam tempoh 2 minggu.
 • Memproses permohonan untuk menaiktaraf lapangan terbang dan sistem dalam tempoh 3 bulan.
 • Memproses permohonan lesen Air Services License (ASL) dalam tempoh 6 bulan.
 • Memproses permohonan Air Services Permit (ASP) dan kelulusan permohonan sekolah latihan pernerbangan dalam tempoh 1 bulan.
 • Melayani aduan yang diterima dalam tempoh 3 hari bekerja.

Fun​gsi

 • Merancang serta mengkaji dasar-dasar berhubung perkhidmatan pengangkutan udara.
 • Memperluaskan rangkaian perkhidmatan udara antarabangsa menerusi rundingan-rundingan udara.
 • Memastikan perancangan, pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur lapangan terbang mengikuti piawaian yang ditetapkan.
 • Memastikan aspek-aspek perundangan dan peraturan penerbangan awam/pengangkutan udara adalah sejajar dengan kehendak Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (International Civil Aviation Organisation - ICAO).​​

Obj​ek​​tif

 • Merancang serta mewujudkan sistem pengangkutan udara yang cekap, berkesan dan selamat untuk penumpang dan kargo.
 • Merancang serta mewujudkan infrastruktur bagi menyokong keperluan pengangkutan udara.​​

Carta ​Orga​nisasi​​

chart