Kementerian Pengangkutan Malaysia

Procurement and Finance Division

​​​​​​​Latar Belak​​ang

Bahagian Pentadbiran dan Kewangan telah distruktur semula kepada Bahagian Perolehan dan Kewangan pada 1 Mac 2021. Perubahan ini selaras dengan pengukuhan perjawatan dan penstrukturan semula Kementerian Pengangkutan Malaysia.

Bahagian ini bertanggungjawab dalam pengurusan belanjawan, perolehan, dan kewangan bagi Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Jabatan / Agensi di bawahnya. 

Piagam Pelanggan

 • ​Menyedia dan memeriksa ABM tahunan bagi Kementerian dan Jabatan dalam tempoh (2) bulan daripada tarikh surat Perbendaharaan;
 • Mengagihkan waran Anggaran Belanja Mengurus tahunan bagi Kementerian dan Jabatan bagi Anggaran Belanja Mengurus dalam tempoh 30 hari selepas menerima Waran Am daripada Perbendaharaan;
 • Mengeluarkan keputusan mesyuarat dalam masa 3 hari bekerja selepas Mesyuarat Lembaga Perolehan / Jawatankuasa Sebut Harga bersidang;
 • Menyelesaikan urusan perolehan secara tender untuk perakuan Lembaga Perolehan dalam tempoh 120 hari tertakluk kepada dokumen lengkap;
 • Menyelesaikan urusan perolehan secara sebut harga untuk perakuan Jawatankuasa Sebut Harga dalam tempoh 90  hari tertakluk kepada kelengkapan dokumen yang dikemukakan;
 • Memproses Pesanan Tempatan / Kerajaan melalui Sistem ePerolehan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas permohonan yang lengkap diterima;
 • Memproses bayaran perbelanjaan mengurus bagi bil / tuntutan dalam tempoh 7 hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima;
 • Meluluskan permohonan Pendahuluan Diri dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima;
 • Meluluskan permohonan Pembiayaan Pinjaman Komputer dan Kenderaan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima;
 • Memproses Waran Perjalanan Udara Awam (WPUA) dalam tempoh 3 hari sebelum tarikh penerbangan;
 • Mengeluarkan resit rasmi pada hari yang sama transaksi terimaan dilaksanakan; dan
 • Memproses bayaran di bawah kelulusan khas AP58(a) dalam tempoh 14 hari daripada tarikh kelulusan.​

​Fun​gsi​

 • Pengurusan belanjawan mengurus untuk Kementerian, Jabatan-jabatan dan Agensi-agensi di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia;
 • Pengurusan pembayaran dan perbelanjaan mengurus di Kementerian Pengangkutan;
 • Pengurusan Perolehan secara pembelian terus, sebut harga dan tender bagi bekalan, perkhidmatan dan kerja di Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Jabatan-Jabatan di bawah Kementerian; dan
 • Keurusetiaan Mesyuarat LP, JKSH Kementerian Pengangkutan Malaysia.​

​​Objektif Bahagian​

 • Untuk memberi perkhidmatan sokongan kewangan, perolehan, belanjawan dan kontrak kepada Jabatan-jabatan dan Agensi-agensi di bawah Kementerian Pengangkutan; dan
 • Memastikan pemantauan dasar dan segala urusan kewangan, belanjawan dan kontrak Kerajaan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

Carta ​Orga​nisasi​​

cartaperjawatanbpk