Kementerian Pengangkutan Malaysia
 

 Operasi Drone


​Operasi drone di Malaysia, baik secara komersial atau rekreasi, tunduk pada undang-undang penerbangan, iaitu Bahagian XVI Peraturan Penerbangan Awam 2016 dan Pekeliling Maklumat Aeronautik 4/2008. Semua pengendali drone mesti mematuhi batasan, had operasi dan peraturan di bawah peraturan.

Sementara itu, penggunaan jenis drone dan / atau jenis operasi drone tertentu memerlukan pengguna / pengendali untuk mendapatkan kebenaran dari CAAM.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai peraturan menerbangkan drone, syarat standard dan prosedur aplikasi, sila klik di sini.​