​Dewan Rakyat (Mesyuarat Ketiga)

  
  
  
  
Soalan
  
115Bukan LisanMesyuarat Ketiga5/12/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah perancangan pihak Kementerian dalam mempelbagaikan lagi perkhidmatan awam di kawasan luar bandar terutamanya dalam meningkatkan mutu serta perkhidmatan MyBas agar setiap pelusuk luar bandar dapat dicapai.

Papar Jawapan
368Bukan LisanMesyuarat Ketiga5/12/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan statistik kemalangan yang berlaku di sekitar terowong menora Lebuh Raya PLUS dekat Ipoh untuk 2018 dan 2019 dan mengemukakan rancangan untuk mengatasi dan menurunkan kadar kemalangan tersebut.

Papar Jawapan
200Bukan LisanMesyuarat Ketiga5/12/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan senarai semua laluan untuk program SBST MyBas Seremban pada ketika ini dan apakah ada perancangan untuk menambah laluan ke lokasi lain pada tahun 2020, jika ada, mohon senaraikan laluan tersebut.

Papar Jawapan
467Bukan LisanMesyuarat Ketiga5/12/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan hasil kajian mengenai penurunan had umur pengambilan lesen memandu.

Papar Jawapan
123Bukan LisanMesyuarat Ketiga5/12/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan jumlah kenderaan kereta dan motosikal yang berdaftar dan berapa daripada jumlah itu yang tidak membayar cukai jalan kenderaan. Apakah proses terkini untuk melupuskan kenderaan terbiar.

Papar Jawapan
478Bukan LisanMesyuarat Ketiga5/12/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan justifikasi perkhidmatan bas mini diperkenalkan semula setelah lama dihentikan. Adakah perkhidmatan bas mini masih sesuai beroperasi dalam keadaan kesesakan trafik yang teruk.

Papar Jawapan
26Bukan LisanMesyuarat Ketiga5/12/2019

"Bahawa Dewan Rakyat menggesa Kerajaan untuk membentangkan secara menyeluruh dan terperinci berkenaan laporan gangguan sistem Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) yang berlaku pada 21 hingga 24 Ogos 2019. Gangguan sistem tersebut berlaku selama 4 hari dan menyebabkan beberapa urusan bagi pihak lapangan terbang dan penumpang terjejas. Perdana Menteri telah menggesa pihak Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) untuk menyelidik punca sebenar gangguan sistem di KLIA, pihak MAHB telah membuat laporan polis berhubung gangguan rangkaian di KLIA dan pihak polis telah menjalankan siasatan mengikut Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Negara, Datuk Seri Abdul Hamid Bador, menyifatkan dakwaan kemungkinan wujud tindakan berniat jahat hingga menjejaskan kelancaran operasi KLIA sebagai amat serius. Sehubungan itu, Kerajaan perlu membentangkan secara menyeluruh dan terperinci berkenaan apakah punca gangguan sistem ini boleh berlaku, berapakah implikasi kewangan yang ditanggung oleh pihak MAHB, jumlah kerugian yang ditanggung oleh syarikat—syarikat penerbangan yang terlibat dan apakah langkah proaktif yang dilaksanakan oleh pihak Kerajaan untuk memastikan perkara ini tidak berulang kembali. Selain itu, pihak Kerajaan juga perlu membentangkan kepada Dewan Rakyat adakah gangguan sistem ini memberi kesan kepada pengiktirafan yang diterima oleh KLIA seperti Anugerah Pemasaran Laluan Asia 2018 dan pengiktirafan-pengiktirafan lain serta apakah keputusan siasatan pihak MAHB dan pihak PDRM berhubung kes ini."

Papar Jawapan
23Bukan LisanMesyuarat Ketiga5/12/2019

​Mencadangkan "Bahawa Dewan Rakyat menggesa Kerajaan untuk membentangkan perancangan jangka masa panjang yang menyeluruh berkaitan pelaksanaan projek Sistem Transit Rapid (RTS) Johor­Singapura selepas hasil perbincangan di antara Menteri Pengangkutan Malaysia bersama Menteri Pengangkutan Singapura pada bulan Julai 2019. Hasil perbincangan ini amat penting untuk dibawa ke Parlimen agar Ahli Dewan Rakyat dapat mengetahui dengan jelas perancangan projek tersebut serta dapat dibincangkan secara terperinci di dalam Dewan Rakyat. Rakyat pastinya ternanti­nanti akan penjelasan tentang perancangan, kesan jangka masa panjang yang melibatkan dua negara ini. Perbincangan ini adalah amat penting untuk mengetahui secara terperinci berkenaan implikasi kewangan yang perlu ditanggung oleh Kerajaan Malaysia akibat penangguhan projek tersebut. Selain itu, pelaksanaan projek ini hendaklah tidak hanya dibincangkan dalam peringkat kabinet sahaja dan secara tertutup antara Kerajaan Malaysia dan Singapura tetapi perlu mengambil kira pandangan orang ramai yang juga bakal menikmati kemajuan fasiliti dan menggunakan kemudahan ini terutama rakyat Malaysia yang mencari rezeki bekerja di Singapura agar mereka mengetahui dengan jelas tentang pendirian Kerajaan sama ada untuk meneruskan, menangguhkan atau membatalkan projek ini."

Papar Jawapan
134Bukan LisanMesyuarat Ketiga5/12/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan jumlah pengguna pas MY100, MY50 serta Pas Mutiara, dan laporan pola perjalanan.

Papar Jawapan
36LisanMesyuarat Ketiga4/12/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :

a) apakah punca utama berlakunya insiden gangguan rangkaian sistem di Lapangan Terbang KLIA baru-baru ini; dan

b) apakah jaminan serta usaha yang telah dilaksanakan oleh Kementerian bagi memastikan tidak berlakunya permasalahan gangguan rangkaian sistem di Lapangan Terbang KLIA pada masa akan datang.


Papar Jawapan
28LisanMesyuarat Ketiga4/12/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan hasil kajian penuh berkesanan perkhidmatan "Gojek" terutamanya dari sudut aspek keselamatan pengguna wanita dan kanak-kanak serta pematuhan Syariah.

Papar Jawapan
19LisanMesyuarat Ketiga4/12/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan perkembangan terbaru projek Sistem Rapid Transit (RTS) Johor-Singapura daripada aspek garis masa perancangan, pembinaan dan jangkaan tarikh projek ini siap.

Papar Jawapan
3LisanMesyuarat Ketiga4/12/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan butiran-butiran pengecualian 54 barang kargo daripada perlunya "Approved Permit" (AP) bagi aktiviti "transshipment" di pelabuhan-pelabuhan Malaysia. Apakah tindakan yang akan diambil bagi mengawal dan membanteras aktiviti penyeludupan barangan "transshipment" seperti beras dan gula.

Papar Jawapan
34LisanMesyuarat Ketiga4/12/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah punca berlakunya kegagalan sistem di KLIA dan apakah hasil penyiasatan yang telah dilakukan.

Papar Jawapan
22LisanMesyuarat Ketiga4/12/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah punca sebenar yang menyebabkan berlakunya “System Down” masalah gangguan sistem di KLIA pada 22 Ogos 2019 baru-baru ini. Adakah gangguan sistem tersebut di KLIA mengganggu operasi keselamatan Imigresen dan Kastam Malaysia pada masa itu. Apakah langkah yang diambil Kementerian agar masalah seperti ini tidak berulang lagi.

Papar Jawapan
1 - 15Next