Ministry of Transport Malaysia

Quarterly Statistics of Maritime Transport

  
  
Folder: 2024 1 - SUKU I 20242024 1 - SUKU I 2024
Folder: 2023 4 - SUKU IV 20232023 4 - SUKU IV 2023
Folder: 2023 3 - SUKU III 20232023 3 - SUKU III 2023
Folder: 2023 2 - SUKU II 20232023 2 - SUKU II 2023
Folder: 2023 1 - SUKU I 20232023 1 - SUKU I 2023
Folder: 2022 4 - SUKU IV 20222022 4 - SUKU IV 2022
Folder: 2022 3 - SUKU III 20222022 3 - SUKU III 2022
Folder: 2022 2 - SUKU II 20222022 2 - SUKU II 2022
Folder: 2022 1 - SUKU I 20222022 1 - SUKU I 2022
Folder: 2021 4 - SUKU IV 20212021 4 - SUKU IV 2021
Folder: 2021 3 - SUKU III 20212021 3 - SUKU III 2021
Folder: 2021 2 - SUKU II 20212021 2 - SUKU II 2021
Folder: 2021 1 - SUKU I 20212021 1 - SUKU I 2021
Folder: 2020 4 - SUKU IV 20202020 4 - SUKU IV 2020
Folder: 2020 3 - SUKU III 20202020 3 - SUKU III 2020
1 - 15Next

Download Statistic of Maritime Transport in Excel Format:

  
  
Sektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2023.xlsxSektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2023
Sektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2022.xlsxSektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2022
Sektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2021.xlsxSektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2021
Sektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2020.xlsxSektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2020
Sektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2019.xlsxSektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2019
Sektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2018.xlsxSektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2018
Sektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2017.xlsxSektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2017
Sektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2016.xlsxSektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2016
Sektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2015.xlsxSektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2015
Sektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2015 .xlsxSektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2015
Sektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2014.xlsxSektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2014
Sektor Maritim Q1 - Q4  Tahun 2024.xlsxSektor Maritim Q1 - Q4 Tahun 2024

Looking for Staticstic of Land Transport, Rail Transport, Aviation Transport​​.​