NameDivisionEmail [@mot.gov.my]Ext
Zuber Bin Zainal
Head Of Unit
Integrity Unit
Pejabat Ketua Unit Integriti
zuber03-8892 1066
Noorain Natasya Binti Izani
Personal Asisstant
Integrity Unit
Pejabat Ketua Unit Integriti
ain.natasya03-8892
Gunaseelan A/L Munusamy
Principal Assistant Secretary
Integrity Unit
Seksyen Tatatertib, Tadbir Urus dan Pematuhan
gunaseelan03-8892 1415
Lee Cheng Teik
Investigation Officer
Integrity Unit
Seksyen Pengurusan Aduan, Pengesahan dan Pengesahan
lee03-8892 1068
Mohd Hasmunir Bin Che Ramli
Islamic Affairs Officer
Integrity Unit
Seksyen Pengukuhan Integriti
hasmunir03-8892 1148
Syahrul Neezam Bin Md. Dom
Auditor
Integrity Unit
Seksyen Tatatertib, Tadbir Urus dan Pematuhan
neezam03-8892 1070
Noor Faezah Binti Ishahak
Islamic Affairs Assistant Officer
Integrity Unit
Seksyen Pengukuhan Integriti
faezah03-8892 1149
Yuslina Binti Mohd Yunos
Administrative Assistant
Integrity Unit
Unit Perkhidmatan dan Sokongan
yuslina03-8892 1042