Kategori Kluster Pentadbiran


Kategori

Pentadbiran

Kebajikan​

Skim Perkhidmatan dan Perjawatan

Sumber Manusia

Perkhidmatan

Kewangan

Inovasi dan Produktiviti

Elaun dan Kemudahan

Hal-Hal lain

​​​​
  
Cadangan/Isu
  
  
  
  


Perhimpunan Bulanan Kementerian Pengangkutan Malaysia Secara Atas Talian​

Selesai1/2/2022
  

Pewujudan Platform/ Sistem Yang Bersesuaian Tugasan Rasmi Bagi Menghantar Emel Dengan Fail Bersaiz Besar

Selesai1/12/2020Pentadbiran
  

Isu Merokok dalam Premis Kementerian​