Dewan Rakyat (Mesyuarat Kedua)

  
  
  
  
Soalan
  
  
LisanMesyuarat Kedua19/07/2022
DATUK SERI HAJI AHMAD BIN HAJI MASLAN [ PONTIAN ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan status projek ECRL, HSR, Pan-Borneo, MRT dan lebuh raya baru bagi mengurangkan kesesakan terutama ketika cuti panjang dan perayaan. Nyatakan juga perancangan bagi mengurang atau menghapuskan tol serta contoh-contoh kejayaan yang dibuat.
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Kedua19/07/2022
PUAN TEO NIE CHING [ KULAI ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada kelewatan dalam pembinaan infra untuk RTS Johor-Singapura disebabkan oleh isu kewangan dan keupayaan yang dialami oleh kontraktor-kontraktor dan adakah benar bahawa projek ini akan diambil alih oleh syarikat yang dikuasai oleh Tan Sri Lim Kang Hoo.
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Kedua19/07/2022
DATUK WIRA DR. MOHD HATTA BIN MD. RAMLI [ LUMUT ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan usaha Kementerian menangani bantahan penumpang feri ke Pulau Pangkor yang mengalami kenaikan harga tiket feri bermula 1 Julai 2022
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Kedua19/07/2022
DATO' SRI HASAN BIN ARIFIN [ ROMPIN ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan berapa jumlah kenderaan persendirian di Malaysia yang berusia 25 tahun ke atas, 15 hingga 25 tahun dan 10 hingga 15 tahun.
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Kedua19/07/2022
PUAN ALICE LAU KIONG YIENG [ LANANG ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan langkah yang telah dan akan diambil oleh pihak Kementerian untuk mencari penyelesaian harga tiket penerbangan yang terlalu tinggi semasa musim perayaan dan apakah hasil siasatan KPDNHEP tentang isu kenaikan harga tiket penerbangan yang melampau pada musim perayaan serta perkembangan perbincangan dengan syarikat penerbangan untuk menangani masalah ini.  
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Kedua19/07/2022
Tuan Sivakumar Varatharaju Naidu [Batu Gajah] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan jumlah kematian dan jumlah kemalangan yang melibatkan Perkhidmatan Penghantaran Makanan pada tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 dan sehingga Jun 2022. Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh Kerajaan untuk memastikan keselamatan dan kebajikan pekerja-pekerja penghantaran makanan yang sentiasa terdedah dengan bahaya kemalangan akibat tekanan kerja.
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Kedua19/07/2022
TUAN SIVAKUMAR VARATHARAJU NAIDU [ BATU GAJAH ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan langkah-langkah Kerajaan bagi memastikan agar tambang percuma kenderaan awam yang diberikan oleh Kerajaan seperti LRT, MRT, bas dan komuter hanya dimanfaatkan khususnya oleh rakyat tempatan sahaja. Berapa ramai warga asing yang turut menikmati kemudahan percuma ini berbanding dengan warga tempatan.    
Papar Jawapan
  
LisanMesyuarat Kedua19/07/2022
DATUK SERI DR. HAJI DZULKEFLY BIN AHMAD [ KUALA SELANGOR ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah polisi Kerajaan dalam mengelakkan situasi anti persaingan berlaku lagi sepertimana yang telah berlaku kepada syarikat e-hailing dalam negara yakni “Grab 2.0” di mana syarikat-syarikat baharu sukar untuk bersaing dengan si monopoli, rakyat terpaksa membayar caj lebih tinggi dan para pekerja industri kurier tidak lagi mempunyai pilihan yang banyak.
Papar Jawapan