Carian:
Besarkan Saiz Teks Saiz Teks Asal Kecilkan Saiz Teks

​​​​​​​Data Terbuka

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. MOT dengan kerjasama Jabatan dan Agensi di bawahnya telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.​​


Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat :​ Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

​ ​

​Bil.

​Tajuk

​For​​mat

1.

Jumlah Pergerakan Pesawat Per​dagangan yang​ Dikendalikan Mengikut Lapangan Terba​ng (2000-2015)

XLS​​​​X, CSV, XML, RDF, JSON

2.

Jumlah Kontena yang Dikendalikan Mengikut Pelabuhan (2003-2015)

XLSX​​​​, CSV, XML, RDF, JSON

3.

​​Jumlah Kapal yang Berlabuh M​engikut Pelabuhan (2003-2015)

XLSX​​​​, CSV, XML, RDF, JSON

4.

​​Bilangan Kenderaan di atas Jalan Raya Mengikut Negeri (2008-2015)

XLSX​​​​, CSV, XML, RDF, JSON

5.

​​​Jumlah Penu​mpa​ng yang Dikendalikan Mengikut Lapangan Terbang tidak termasuk penumpang transit (2000-2015)​​​

XLSX​​​​, CSV, XML, RDF, JSON

6.

Jumlah Kargo yang Dikendalikan Mengikut Pelabuhan (2003-2015)

XLSX​​​​, CSV, XML, RDF, JSON

7.

Jumlah Terkumpul Kenderaan Bermotor Mengikut Jenis dan Negeri, Malaysia

XLSX​​​​, CSV, XML, RDF, JSON

8.

Jumlah Kargo yang Dikendalikan Mengikut Pelabuhan dan Jenis, Malaysia, 2015

XLSX​​​​, CSV, XML, RDF, JSON


Selanjutnya >>​​