Carian:
FAQ Hubungi Kami Aduan & Maklum Balas Peta Laman

Pertanyaan & Jawapan Dewan Rakyat, Mesyuarat Pertama, Penggal Kedua, Parlimen Ke-Empat Belas

  
  
  
Soalan
  
LisanMesyuarat Pertama09/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan langkah-langkah Kementerian bagi menggalakkan rakyat Malaysia khususnya di luar bandar bagi memaksimumkan penggunaan kemudahan pengangkutan awam seperti bas dan kereta api ataupun komuter berbanding menggunakan kenderaan sendiri.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama09/04/2019

Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah keutamaan Kementerian Luar (termasuk Kementerian Pengangkutan) bagi menyelesaikan konflik ruang udara Malaysia Singapura, pencerobohan ruang udara Pasir Gudang dan sehingga hari ini di manakah tahap progress daripada kesepakatan yang telah diambil. Adakah Malaysia akan membuka ruang udaranya untuk Singapura dan jika keadaan berlaku dalam keadaan vice versa adakah Singapura akan membuka ruang udaranya untuk Malaysia? Apakah mekanisme Kerajaan untuk mempertahankan kedaulatan negara di dalam masa yang sama untuk menjaga keharmonian antara Malaysia-Singapura. 


Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama08/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan tentang kesahihan penambahan kamera Sistem Keselamatan Kesedaran Automatik (AWAS) di lebuh raya. Jika ada, berapakah jumlah kamera AWAS yang ditambah dan kos yang terlibat bagi pelaksanaannya.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama08/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan bilakah pembinaan “Labuan Integrated Port” akan dimulakan memandangkan ianya sudah dalam perancangan melebihi 15 tahun.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama08/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan status rundingan Malaysia-Singapura berkaitan konflik ruang udara Sistem Pendaratan Instrumen (ILS) Lapangan Terbang Seletar yang didakwa diterbitkan secara berat sebelah sekaligus mengakibatkan pencerobohan kedaulatan ruang udara negara di selatan Johor. 

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama08/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan keberkesanan penambahan kamera AWAS bagi mengurangkan kadar kemalangan di jalan raya akibat memandu melebihi had laju

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama04/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan langkah-langkah yang telah diambil Kerajaan bagi menggalakkan rakyat Malaysia khususnya di luar bandar bagi memaksimumkan penggunaan kemudahan pengangkutan awam seperti bas dan kereta api ataupun komuter berbanding menggunakan kenderaan sendiri.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama04/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan

(a) apakah pelan perlaksanaan Kementerian dalam mengenal pasti lokasi penambahan kamera Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES); dan

(b) berapakah jumlah kos penambahan kamera AES yang sebenar.


Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama03/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan impak terhadap penambahan laluan penerbangan bagi Kuala Lumpur ke Sarawak seperti Sibu-Kuala Lumpur dan Sibu-Johor pada musim perayaan Tahun Baru Cina baru-baru ini dan apakah rancangan Kerajaan untuk memastikan harga tiket penerbangan domestik juga lebih rendah/mampu dibeli oleh mereka yang ingin balik ke kampung pada musim perayaan.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama03/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan pendirian Kerajaan tentang penggunaan dron di Malaysia. Apakah Kerajaan berhasrat untuk menggubal undang-undang khusus bagi memastikan penggunaan dron yang selamat di Malaysia.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama03/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan hasil perbincangan antara pihak Kementerian dengan pihak Kerajaan Sabah berkenaan Rancangan RO-RO Perkhidmatan Feri Kargo Penumpang antara Kudat, Sabah dan Buliluyan, Palawan oleh Archipelago Philippines Ferries Corporation.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama03/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan:

(a) status rundingan dengan Singapura mengenai Sistem Pendaratan Instrumen (ILS) di Lapangan Terbang Seletar sejurus kenyataan Menteri yang berpendapat bahawa ia akan memberi impak besar kepada pembangunan di Pasir Gudang disanggah oleh Menteri Luar Singapura; dan

(b) adakah Malaysia akan memulakan proses rundingan semula dengan Singapura berhubung pengurusan ruang udara di selatan Johor setelah ia diwakilkan kepada negara itu, pada tahun 1973.


Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama02/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan adakah cadangan untuk mewujudkan lapangan terbang di Parlimen Bagan Serai dalam daerah Kerian Perak untuk menampung aktiviti Lapangan Terbang Pulau Pinang yang sangat padat demi meningkatkan kemajuan ekonomi Malaysia utara akan dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama02/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan jumlah kamera AES yang baru ditambah setakat ini untuk menjamin keselamatan pengguna jalan raya.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama02/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan kesediaan untuk mengkaji semula denda saman AwAS yang sangat tinggi berbanding sebelumnya dan apakah ada kajian menyeluruh tentang keberkesanan sistem tersebut dalam mengurangkan kemalangan jalan raya.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama02/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan justifikasi dasar tiada tawaran diskaun terhadap mana-mana notis kompaun yang dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama01/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan

(a) apakah rasional dan justifikasi Kementerian Pengangkutan menambah pemasangan kamera AES dan setakat manakah kejayaan sistem AES mengurangkan kemalangan jalanraya dan meningkatkan pematuhan undang-undang di kalangan pengguna jalan raya; dan

(b) berapakah jumlah pemandu kenderaan melakukan kesalahan dari Mei 2018 hingga 31 Januari 2019 ekoran penambahan kamera tersebut.


Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama01/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah punca pelanggaran kapal MV Piraeus dengan kapal MV Polaris dari Jabatan Laut Malaysia dan apakah usaha Kerajaan dalam mencegah perkara ini daripada berlaku lagi di masa depan.
Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama01/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan adakah dengan adanya Kamera AES secara statistiknya telah membuktikan bahawa peratusan kemalangan telah berjaya diturunkan. Jika ya, berapa peratuskah kadar peratusan yang telah turun disebabkan oleh AES. Apakah tiada mekanisme lain selain penambahan Kamera AES untuk mengurangkan kadar peratusan kemalangan. Adakah Kerajaan juga berhasrat untuk membatalkan pelaksanaan AES kelak? Jika ada, bilakah masa yang sesuai untuk Kerajaan membatalkannya.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama01/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah langkah yang diambil oleh pihak Kementerian untuk menaik taraf sistem imbasan di lapangan terbang dan pintu masuk ke negara untuk menangani masalah penyeludupan dadah.
Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama01/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan:-

(a) status terkini penaiktarafan Sepanggar Bay Container Port yang sudah pun diluluskan oleh Kerajaan lalu berjumlah lebih RM1 bilion; dan
(b) apakah usaha Kerajaan untuk merancakkan lagi aktiviti perniagaan menggunakan pelabuhan yang ada di Sabah.


Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama01/04/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan hasil perundingan dua negara, Malaysia dan Singapura berkaitan ruang udara Pasir Gudang.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama28/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan rancangan untuk memajukan dan menambah baik sistem pengangkutan awam di seluruh Malaysia dan sasaran penggunaan pengangkutan awam yang telah ditetapkan memandangkan bilangan kenderaan dan bebanan kos tanggungan kenderaan individu yang semakin meningkat.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama28/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan bilakah Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan bercadang untuk melaksanakan projek-projek LRT/MRT di Pulau Pinang.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama28/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah kebaikan yang bakal diperoleh untuk pelaksanaan ASEAN Single Aviation Market, kesiapsiagaan Malaysia serta cabaran yang bakal dihadapi.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama27/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan

(a) statistik jualan kenderaan persendirian pada tahun 2018; dan
(b) perkembangan perancangan Kementerian menyelesaikan masalah akses kepada pengangkutan awam untuk rakyat terutamanya di kawasan luar bandar dan pelan menyelesaikan isu ‘last end mile connectivity’ bagi penduduk bandar.


Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama27/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan untuk memberi kelonggaran atau mengubah syarat pemilikan kenderaan yang dioperasi sebagai teksi berpermit tidak hanya kepada kenderaan berkuasa pada 1500 cubic capacity dan ke atas seperti kebebasan yang diberi kepada operator kenderaan e-hailing yang bebas mengoperasikan semua jenis kenderaan tanpa mengira tahap kuasa kenderaan.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama27/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan adakah Kementerian akan mengkaji semula modul pembelajaran di sekolah-sekolah memandu yang dikatakan tidak berkesan untuk melahirkan pemandu berhemah

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama26/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan lokasi – lokasi pemasangan AES tambahan dan perbandingan data kes kemalangan di lokasi – lokasi kemalangan setelah AES beroperasi.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama26/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah jaminan Kerajaan bahawa industri Teksi Tradisional tidak akan terjejas dengan kutipan hasil pendapatan akibat wujudnya sistem e-hailing yang tidak mengikut peraturan dan langkahlangkah penguatkuasaan sistem e-hailing kepada Industri Teksi Tradisional dan Grab yang dijadualkan bermula pada 12 Julai 2019 ini. Apakah bentuk tindakan yang akan dikenakan kepada mereka yang gagal mendaftar untuk mendapatkan lesen Kenderaan Perkhidmatan Awam (PSV) dan lain-lain syarat yang telah ditetapkan dan digariskan oleh pihak berkuasa.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama25/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan Pelabuhan Miri (Miri Port) yang sedia ada di Miri sekarang merupakan satu projek “gajah putih“ Kerajaan duhulu dan ia tidak dapat menampung kapal kargo yang besar kerana dasar sungai yang terlalu cetek. Kapal kargo besar yang ditujukan ke Miri terpaksa menggunakan Pelabuhan Bintulu untuk penurunan kargo dan membabitkan kos pengangkutan yang tinggi, membebankan para peniaga dan konsumer di Miri. Oleh yang demikian, Nyatakan samada Kementerian mempunyai rancangan atau inisiatif untuk membina sebuah pelabuhan laut dalam yang baru di Miri atau mengambil langkah untuk mendalamkan laluan Pelabuhan Miri.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama25/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan berapakah jumlah sekolah penerbangan swasta yang beroperasi di Malaysia dan bagaimanakah pihak Kementerian membantu dalam melahirkan lebih ramai juru terbang di Malaysia.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama21/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan adakah pihak Kementerian mempunyai perancangan untuk meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi meningkatkan hukuman terhadap pelaku kesalahan jalan raya sehingga menyebabkan kematian terutamanya memandu di bawah pengaruh alkohol.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama21/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan hasil perbincangan di antara Malaysia dan Singapura berkenaan dengan isu pertikaian ruang udara dan sempadan di antara kedua-dua negara. Apakah Singapura masih mengekalkan "Instrument Landing System" di Seletar yang menghala ke Pasir Gudang.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama20/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan adakah Kerajaan Persekutuan bercadang untuk menaik taraf Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang dan kemudahan-kemudahan seperti tempat letak kereta di lapangan terbang tersebut kerana semua kemudahan telah mencecah tahap kegunaan sepenuhnya sekarang.
Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama19/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan jumlah dan lokasi kamera Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) yang beroperasi setakat ini dan adakah Kerajaan bercadang untuk menambah jumlah AES ini dan sejauh manakah penggunaan AES ini mampu melahirkan pemanduan berhemah.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama19/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan kemajuan Projek Pembesaran dan Menaik Taraf Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra, Pengkalan Chepa. Apakah permasalahan asas operasi LTSIP yang memerlukan peruntukan segera Kerajaan akan dipertimbangkan.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama19/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah perkembangan kajian mengenai "Personalised Number Plate" bagi kenderaan di Malaysia dan bilakah anggaran masa memulakan sistem tersebut.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama18/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan


(a) Apakah usaha yang telah dijalankan oleh Kementerian bagi membanteras gejala pembelian 'lesen terbang' atau palsu; dan

(b) Apakah tindakan yang telah dikenakan terhadap warga asing yang memiliki 'lesen terbang'.


Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama18/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan berapakah jumlah pengguna yang menggunakan Pas Bulanan Pengangkutan Awam dan adakah jumlah tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian.
Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama18/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan statistik jumlah kemalangan maut yang berlaku sepanjang Ops Selamat dijalankan dan sejauh manakah ia mampu mengurangkan kadar kemalangan.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama18/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan perancangan untuk membuka lapangan-lapangan terbang di Sarawak untuk menerima penerbangan dari luar negara bagi memudahkan kedatangan pelancong asing ke negeri itu.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama12/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah status projek lintasan Kereta Api RTS (Rapid Transit System) antara Woodlands Singapura dengan Bukit Cagar, Johor Baharu bagi mengatasi kesesakan di Tambak Johor. Apakah projek RTS itu akan dilaksanakan. 

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama12/03/2019

​Dato' Sri Abdul Azeez bin Abdul Rahim [ Baling ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan rancangan Kerajaan Persekutuan untuk menangani saman AES (Automatic Enforcement System) yang dikeluarkan tetapi belum lagi dibayar dan apakah status hasil kajian berkenaan penetapan kadar baru saman AES.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama12/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan status cadangan pembinaan Lapangan Terbang Kulim (jika ada) dan rasionalnya bagi tempoh jangka panjang. Jelaskan juga status projek pembesaran Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang (PIA) dan kadar sewaan premis yang dikenakan dalam tempoh 10 tahun sehingga 2018.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama12/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah perkembangan isu konflik ruang udara Malaysia - Singapura yang telah dibincangkan bersama wakil Kerajaan Singapura berikutan daripada perlaksanaan tatacara Sistem Pendaratan Instrumen (ILS) Lapangan Terbang Seletar yang didakwa diterbitkan secara berat sebelah tanpa persetujuan daripada Malaysia yang sekaligus mengakibatkan pencerobohan kedaulatan ruang udara selatan Johor. 

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama12/03/2019

​Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan menyatakan perkembangan kelulusan permohonan-permohonan Pelan Pengangkutan Pulau Pinang (PTMP) termasuk pinjaman mudah RM1 bilion. Nyatakan juga jumlah peruntukan bagi membiayai mod-mod pengangkutan awam di Pulau Pinang dari tahun 2008 sehingga 2018.

Papar Jawapan

Utama | Peta Laman | W3C | Dasar Keselamatan | Dasar Privasi | Penafian | Permohonan Maklumat | FAQ

Paparan terbaik menggunakan resolusi 1280 x 1024 dan ke atas

Hakcipta Terpelihara © MOT 2016 - Kementerian Pengangkutan Malaysia

Versi 2.0

Support multi browser and device