Carian:
Besarkan Saiz Teks Saiz Teks Asal Kecilkan Saiz Teks
  
  
  
  
Soalan
  
LisanMesyuarat Pertama
  
15/08/2018

​Tuan Teh Kok Lim [ Taiping ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan pendekatan yang akan diambil oleh Kerajaan untuk mengatasi masalah monopoli oleh PUSPAKOM dan senaraikan pemegang saham utama syarikat tersebut.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
14/08/2018

​Laksamana Muda Dato' Pahlawan Danyal Balagopal Abdullah (B) [ Port Dickson ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah rancangan-rancangan atau langkah-langkah yang telah diambil mengikut Rancangan Malaysia ke-11 (2016-2020) dalam membina semula rangkaian landasan kereta api dari Seremban ke Port Dickson. 


Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
14/08/2018

​YB Tuan Kesavan A/L Subramaniam [ Sungai Siput ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sejak bulan Jun 2018, perkhidmatan kereta api elektrik berhenti di stesen Sungai Siput (U) 2 kali sehari. Difahamkan sebelum ini 4 kali sehari. Tindakan mengurangkan waktu perjalanan dari 4 kali sehari kepada 2 kali sehari mengundang kemarahan pengguna-pengguna yang bergantung sepenuhnya menjejaskan jadual perjalanan mereka.Nyatakan penjelasan sebab-sebab waktu perjalanan dikurangkan. Adakah Kerajaan akan mempertimbangkan semula waktu perjalanan kembali kepada 4 kali sehari.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
14/08/2018

​Tuan Syed Ibrahim bin Syed Noh [ Ledang ] minta MENTERI PENGANGKKUTAN menyatakan adakah projek Mass Rapid Transit 3 (MRT3) juga hanya ditangguhkan dan bukannya dibatalkan kerana menelan perbelanjaan yang besar pada waktu ini seperti projek kereta api berkelajuan tinggi Kuala Lumpur-Singapura (HSR) dan berkemungkinan akan dilaksanakan pada masa depan. Bagaimana Kerajaan menilai sesuatu projek itu wajar dilaksanakan atau tidak.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
13/08/2018

​Tuan Chan Foong Hin [ Kota Kinabalu ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan status penaiktarafan Pelabuhan Sepanggar dengan anggaran RM 1 bilion yang diumumkan terdahulu.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
13/08/2018

​Tuan Wong Tien Fatt @ Wong Nyuk Fuh [ Sandakan ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan status terkini projek naik taraf Pelabuhan Sepanggar yang dijangka mengambil kos sebanyak RM 1 bilion.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
13/08/2018

​Tuan Prabakaran A/L M Parameswaran [ Batu ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :- 

(a) untuk tujuan apakah Malaysian Aviation Commission (MAVCOM) mengutip tambahan RM1 dari setiap tiket penerbangan sedangkan Malaysia Airport MASB sudah meletakkan cukai penerbangan yang tinggi; dan

(b) mengapakah Malaysian Aviation Commission (MAVCOM) melantik International Air Transport Association (IATA) untuk mengutip cukai tersebut.


Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
13/08/2018

Tuan Sanisvara Nethaji Rayer A/L Rajaji [ Jelutong ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada Kerajaan Persekutuan berhasrat untuk melaksanakan dengan segera projek memperlebarkan Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang termasuk pembinaan tempat parkir kereta bertingkat yang baru kerana semua kemudahan yang sedia ada tidak mampu menampung peningkatan pelancong yang makin meningkat.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
09/08/2018

​Dato' Seri Tiong King Sing [ Bintulu ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah perancangan pihak Kementerian untuk menaik taraf atau meningkatkan kemudahan infrastruktur dan perkhidmatan di semua lapangan terbang seluruh negara terutamanya di negeri Sabah dan Sarawak.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
09/08/2018

​Tuan Ahmad Marzuk bin Shaary [ Pengkalan Chepa ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah implikasi negatif ekonomi dan sosial yang berlaku apabila Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra (LTSIP), Pengkalan Chepa masih gagal dinaiktaraf sebagai Lapangan Terbang Antarabangsa. Apakah kemajuan terkini projek pembesaran LTSIP. 

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
09/08/2018

​Tuan Sanisvara Nethaji Rayer A/L Rajaji [ Jelutong ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada Kementerian mempunyai rancangan untuk menambah bilangan feri yang sedang beroperasi di Pulau Pinang sejurus dengan peningkatan penduduk yang menggunakan perkhidmatannya.

Papar Jawapan
Kamar KhasMesyuarat Pertama
  
08/08/2018

​Tuan Yang di-Pertua, 


Saya menerima banyak aduan terhadap pengurusan Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu (KKIA). KKIA merupakan gerbang utama untuk kemasukan pelancong dari luar negara, and ia adalah amat penting untuk menjaga imej negara kita amnya dan negeri Sabah khususnya. Untuk makluman, pertumbuhan pelancong antarabangsa dari tahun 2016 ke tahun 2017 ialah 9.4%, di mana 1.2 juta pelancong asing telah melawat ke Sabah pada tahun tersebut. Jumlah pelancong juga meningkat dari 3.4 juta pada tahun 2016 kepada 3.7 juta pada tahun 2017, kadar pertumbuhan sebanyak 7.5%. 

Dengan demikian, beberapa isu harus ditangani di KKIA. Pertama, kaunter Imigresen dan stafnya adalah tidak cukup untuk menampung keperluan yang semakin bertambah. Terdapat 10 kaunter Imigresen sedia ada. Namun, selalu terima aduan bahawa pembukaannya tidak cukup pada masa 'peak hour'. 

Kedua, maklumat atau paparannya kurang jelas untuk memaklumkan pelancong asing, terutama dari China dan Taiwan, yang kurang fasih Bahasa Malaysia dan Inggeris, sampai wujudnya kes lupa 'chop'i kaunter Imigresen setibanya sampai di KKIA, seperti kes dua adik-beradik dari Taiwan tertahan kerana masuk tidak melalui kaunter Imigresen dengan betul yang baru-baru berlaku pada hujung minggu lalu. Saya menyarankan bahawa petanda haruslah lebih jelas untuk tunjuk jalan. 

Selain dari itu, pada pandangan peribadi saya, kawalan trafik dengan meletakkan tiang keselamatan pembahagi jalan di sepanjang jalan masuk KKIA, tidak mendatangkan faedah tapi menyusahkan pengguna KKIA. Harap pihak pengurusan KKIA akan mengkaji semula. 

Sekian, terima kasih.


Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
08/08/2018

​Tuan Ahmad Marzuk bin Shaary [ Pengkalan Chepa ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah pakaian pramugari MAS sesuai dengan imej Malaysia yang agama rasminya adalah Islam. Nyatakan jenis-jenis pakaian pramugari MAS serta aspek pelanggaran syariah yang dikenalpasti. 

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
08/08/2018

​Tuan Wong Tien Fatt @ Wong Nyuk Foh [ Sandakan ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan status projek naik taraf lapangan terbang Sandakan yang telah diumumkan oleh mantan Perdana Menteri pada Mei 2017.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
07/08/2018

​Dato' Haji Jalaluddin bin Haji Alias [ Jelebu ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan pendirian Kerajaan terhadap Automated Enforcement System (AES) yang dikritik hebat sebelum ini, adakah penggunaannya akan diteruskan atau bakal dihapuskan.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
07/08/2018

YB Dato' Johari bin Abdul [ Sungai Petani ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan:

(a) bilakah projek naik taraf landasan KTM di Lembah Klang dan Pantai Timur akan lengkap dilaksanakan, kenapa kelewatan ; dan

(b) syarikat mana dan berapa kos yang terlibat setiap satu projek ini


Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
07/08/2018

​Datuk Haji Shabudin bin Yahaya [ Tasek Gelugor ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah implikasi kecekapan pengurusan dan kewangan yang dihadapi oleh pihak Kementerian terhadap cadangan bagi menggantikan Suruhanjaya Awam Darat (SPAD) kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD).

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
07/08/2018

​Dato' Haji Che Abdullah bin Mat Nawi [ Tumpat ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah Kerajaan berhasrat menjadikan Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra di Kota Bharu sebagai lapangan terbang antarabangsa, memandangkan lapangan terbang ini merupakan lapangan terbang domestik yang tersibuk dalam negara.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
07/08/2018

​Tuan Prabakaran A/L M Parameswaran [ Batu ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah status Sistem Pemberian Mata Demerit Kesalahan Jalan Raya (KEJARA) pada ketika ini dan bilakah ianya akan mula dikuatkuasakan.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
06/08/2018

​Tuan Chow Kon Yeow [ Tanjong ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan perincikan pelan pembesaran Swettenham Pier termasuk bagaimanakah ia bakal melibatkan penggunaan tanah Kerajaan Negeri Pulau Pinang di lokasi tersebut. Perincikan juga jumlah pelaburan Prasarana Malaysia Bhd. (Prasarana) dalam memantapkan perkhidmatan feri Pulau Pinang.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
02/08/2018

​Datuk Haji Shabudin bin Yahaya [ Tasek Gelugor ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah pelan alternatif Kementerian dalam meningkatkan kecekapan jaringan pengangkutan awam setelah membatalkan beberapa projek mega yang telah dirancang dan dirangka sebelum ini. 

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
02/08/2018

​Tuan Wong Ling Biu [ Sarikei ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan adakah pihak Kerajaan mempunyai niat untuk mengintegrasikan perkhidmatan yang disediakan oleh Puspakom ke bahagian Jabatan Pengangkutan Jalan (seperti sebelumnya) atau membiarkan syarikat lain untuk memberikan perkidmatan yang sama supaya Puspakom tidak akan memonopoli seluruh peniaga. 

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
02/08/2018

Dr. Kelvin Yii Lee Wuen [ Bandar Kuching ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan status perlaksanaan Stage Bus Services Transformation (SBST) di Kuching. Nyatakan jangka masa tarikh perlaksanaan, pelan terkini serta terperinci, syarikat-syarikat yang terlibat dan peranan setiap syarikat tersebut termasuk jumlah yang akan dibayar mengikut kontrak. 

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
02/08/2018

​Dato' Johari bin Abdul [ Sungai Petani ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :-


(a) adakah SPAD masih menjalankan kerja-kerja seperti dahulu walaupun pengumuman dibuat, SPAD dimansuhkan ; dan

(b) bila Akta yang menubuhkan SPAD akan dimansuhkan dan berapa pegawai dan kakitangan SPAD yang terlibat bila SPAD dimansuhkan.


Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
31/07/2018

​Brig Jen Khairy Jamaluddin [ Rembau ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah rasional dan implikasi dari pelbagai segi meliputi kewangan, kadar penggunaan pengangkutan awam, impak ekonomi susulan, kesesakan jalan raya, jaringan pertumbuhan bandar, keselesaan pengguna dan aspek lain daripada pembatalan projek pengangkutan awam seperti Mass Rapid Transit (MRT) 3.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
31/07/2018

​Tuan Che Alias bin Hamid [ Kemaman ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan adakah Kementerian bersedia mempertimbangkan cadangan penurunan cukai jalan bagi kenderaan persendirian rakyat awam berbanding kenderaan berat dan perdagangan yang sering merosakkan jalan raya.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
31/07/2018

​Tuan Noor Amin bin Ahmad [ Kangar ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada pegawai Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) diserap masuk ke Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD) atau dibatalkan kontrak kerja mereka serta-merta.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
31/07/2018

​Tuan Pang Hok Liong [ Labis ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan jumlah hutang terakru kepada Malaysian Airport Holdings Bhd. Berapa jumlah hutang yang masih terhutang oleh syarikat AirAsia kepada Malaysia Airport Holdings Bhd. dan apa tindakan wajar yang akan diambil untuk menuntut hutang tersebut.

Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
30/07/2018

​Puan Nurul Izzah Binti Anwar [Permatang Pauh] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan:-


a) Tahap penguatkuasaan sistem pendaftaran dan pembayaran gaji pemandu e-hailing; dan

b) Perancangan Kementerian untuk memastikan tahap kebajikan para pemandu teksi Konvensional terjaga, selari dengan pendekatan terhadap pemandu e-hailing. Papar Jawapan
LisanMesyuarat Pertama
  
30/07/2018

​Tuan Ahmad Fahmi bin Mohamed Fadzil [ Lembah Pantai ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan kesediaan Kementerian mengkaji semula undang-undang berkaitan teksi motosikal sebagai sebahagian daripada penyelesaian kilometer terakhir (final kilometer solution) seperti yang diamalkan di bandaraya seperti Bangkok, Thailand dan Jakarta, Indonesia. 

Papar Jawapan
1 - 30Next