Carian:
Besarkan Saiz Teks Saiz Teks Asal Kecilkan Saiz Teks

Apa itu RSS


RSS adalah singkatan bagi Really Simple Syndication atau RDF Site Summary (RSS 0.9 dan 1.0) adalah suatu aplikasi XML (Extensible Markup Language) mengikut tahap spesifikasi World Wide Consortium (W3C). Ia merupakan suatu format sindikasi berita dan digunakan sebagai agen untuk mendapatkan berita atau data secara atas talian daripada laman web yang menyokong aplikasi ini.


Berikut adalah senarai RSS yang disediakan dalam laman web ini.

rss Berita Terkini