NKRA 
Pengangkutan Awam Bandar

Keperluan mendesak untuk menyediakan sistem pengangkutan awam bandar yang berkesan dan cekap adalah selaras dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan persaingan ekonomi yang hebat.

Sewaktu pelaksanaan Makmal Bidang Keberhasilan Utama Negara – Mempertingkatkan Pengangkutan Awam Bandar (NKRA – UPT) pada bulan Oktober 2009, Y.A.B. Perdana Menteri telah menetapkan sasaran untuk mencapai 25% nisbah penggunaan mod pengangkutan awam di Lembah Kelang pada tahun 2012 pada waktu puncak pagi antara jam 7 hingga 9 pagi. Nisbah mod (modal share) merupakan peratusan trip yang dibuat mengikut jenis mod pengangkutan tertentu.  Dalam hal ini, nisbah peratusan tersebut adalah antara trip menggunakan pengangkutan awam dan kenderaan persendirian. Keputusan untuk meningkatkan nisbah mod pengangkutan awam di Lembah Klang telah di ambil setelah peratusnya merosot dari setinggi 35% pada akhir tahun 80-an hingga kepada serendah 10% ke 20% pada tahun 2008.

Inisiatif
Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara untuk mempertingkatkan pengangkutan awam bandar, Kementerian Pengangkutan telah merancang pelaksanaan 11 inisiatif merentasi 4 kategori utama, yang mana merangkumi penambahbaikan terhadap perkhidmatan bas, perkhidmatan rel, integrasi antara mod-mod pengangkutan awam, dan juga rangkaian pengangkutan awam itu sendiri. Beberapa inisiatif yang dirancang tersebut kini telah dilaksanakan dan telah banyak menyumbang ke arah pencapaian sasaran yang ditetapkan.
Bas
-- Menyediakan laluan khas bagi bas;
-- Peningkatan kualiti serta liputan hentian bas; dan
-- Penambahbaikan perkhidmatan sedia ada dan meluaskan liputan perkhidmatan.
Rel
-- Meningkatkan kapasiti sistem KTM Komuter;
-- Mengurangkan kesesakan sistem KL Monorail; dan
-- Meningkatkan kapasiti sistem RapidKL LRT.
Integrasi
-- Mewujudkan terminal-terminal pengangkutan dan hab-hab bandar;
-- Memperkenalkan sistem Tiket Pintar Bersepadu melibatkan bayaran tanpa tunai; dan
-- Penambahbaikan integrasi antara mod di stesen-stesen utama.
Rangkaian
-- Memperkasakan penguatkuasaan ke atas semua kenderaan; dan
-- Menetapkan tahap perkhidmatan minima dan memperkenalkan sistem pemantauan ke atas semua pengusaha pengangkutan awam.