Carian:
Besarkan Saiz Teks Saiz Teks Asal Kecilkan Saiz Teks

​​​​​​​​MENGENAI MOT

​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 
​​

Kementerian Pengangkutan Malaysia adalah bertanggungjawab di dalam merancang dan melaksanakan dasar, strategi dan program sektor pengangkutan awam yang meliputi pengangkutan darat, maritim dan udara. Ini bagi meningkatkan tahap kualiti perkhidmatan ke arah menyediakan sistem pengangkutan yang cekap, selamat dan berkesan ke arah memantapkan multimodalism serta meningkatkan daya saing negara.​​​

​ ​​​​​

​​Maklumat Korporat

​​​
​​ ​
​​
 
 
 
 
​​​​
​​

Kementerian Pengangkutan Malaysia bertanggungjawab dalam sektor berikut:​​​​


​​​​ ​​ ​

Sektor Pengangkutan Udara​

​​​
​​​

Sektor Pengangkutan Darat

​​​​
​​​

Sektor Pengangkutan Maritim

​​​​​
​ ​ ​​​
​ ​
​ ​ ​​​ ​​​