Carian:
Besarkan Saiz Teks Saiz Teks Asal Kecilkan Saiz Teks

​​​​​​​​​​​​​PERLESENAN PERKAPALAN DALAM NEGERI​ (DSL)​​

Bahagian Maritim menyediakan khidmat keurusetiaan kepada Lembaga Pelesenan Perkapalan Dalam Negeri (LPPDN) dan bertanggungjawab bagi pemprosesan Lesen Pe​rkapalan Dalam Negeri (DSL – ​Domestic Shipping Licence.​

​​
​​​​

Pengecualian Lesen​

Berikut adalah kapal-kapal yang dikecualikan daripada keperluan DSL:-​​​


    1. ​​Kapal berat di bawah 15 NRT (Nett Registered Tonnage)​
    2. Kapal dilesenkan di bawah seksyen 475 MSO 1952 (bot berlesen)​
    3. Kapal dilesenkan di bawah MSO 1960 Sabah
    4. Kapal dilesenkan di bawah MSO 1960 Sarawak​
    5. ​Kapal milik kerajaan yang digunakan oleh Kerajaan Persekutuan/ Kerajaan Negeri/Lembaga Pelabuhan berkaitan.​

Garis Panduan Pengecualian Dasar Kabotaj Negeri Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan Klik disini