Carian:
Besarkan Saiz Teks Saiz Teks Asal Kecilkan Saiz Teks

​​​​​PASUKAN PETUGAS LOGISTIK NEGARA​

​​​​​Kumpulan Kluster

Tujuan kumpulan kluster ini ditubuhkan adalah bagi menangani isu-isu yang berbangkit dan melaksana pelan tindakan yang berkaitan. ​Lima kumpulan kerja kluster yang dikategorikan berasaskan hala tuju strategik yang disyorkan dalam Pelan Induk Logistik dan Fasilitasi Perdagangan dicadang ditubuhkan bagi menangani isu-isu yang berbangkit dan melaksana pelan tindakan yang berkaitan. Kumpulan kerja kluster ini yang di terajui oleh jabatan/agensi yang berkaitan adalah seperti rajah di bawah:​

logistik7

5 Kumpulan Kerja Kluster

​​