Carian:
Besarkan Saiz Teks Saiz Teks Asal Kecilkan Saiz Teks
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​

PASUKAN PETUGAS LOGISTIK KEBANGSAAN

Pasukan Petugas Logistik Kebangsaan ditubuhkan di bawah penyeliaan Menteri Pengangkutan. 

Tanggungjawab utama Pasukan Petugas ini adalah untuk merancang, melaksana dan memantau pelaksanaan Pelan Induk Logistik dan Fasilitasi Perdagangan. ​

​​
​​Pasukan Petugas
​​Pasukan Petugas akan menerajui dan memantau pelaksanaan pelan tindakan.

​​Sela​​​njutnya>>​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​
Kumpulan Kluster
Lima kumpulan Kluster ditubuhkan untuk menerajui pelaksanaan Pelan Induk Logistik dan Fasilitasi Perdagangan.

Lima kumpulan kerja kluster yang dikategorikan adalah berasaskan halatuju strategik yang disyorkan dalam Pelan Induk Logistik dan Fasilitasi Perdagangan.
Kumpulan kluster yang di terajui oleh jabatan/agensi adalah seperti berikut:
  • Kluster I: Rangkakerja insitutusi dan perundangan di bawah Kementerian Pengangkutan Institusi;
  • Kluster II: Fasilitasi Perdagangan di bawah Kementerian Jabatan Kastam Diraja Malaysia Perdagangan Antarabangsa dan Industri;
  • Kluster III: Infrastruktur dan Permintaan Fret di bawah Kementerian Pengangkutan ;
  • Kluster IV: Inovasi berasaskan ICT di bawah Perbadanan Pembangunan Multimedia dan
  • Kluster V: Pembangunan Modal Insan di bawah Kementerian Sumber Manusia.
  • ​​Selanjutnya>>​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​
​ ​
​ ​
​ ​​​
​​​​