Carian:
FAQ Hubungi Kami Aduan & Maklum Balas Peta Laman

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kemalangan pesawat atau insiden serius hendaklah dilaporkan kepada Biro Siasatan Kemalangan Udara (BSKU) Malaysia.​

Borang Laporan Insiden Kemalang​an Udara

** Emelkan borang tersebut kepada yahaya[at]mot[dot]gov[dot]my atau Fax : 03-8888 0163

Berikut adalah senarai pihak yang perlu memberitahu BSKU secepat yang mungkin jika mereka mengetahui tentang kemalangan pesawat atau insiden serius yang berlaku di Malaysia:

 • Anak-anak kapal pesawat;
 • Pemilik pesawat;
 • Pengendali pesawat;
 • Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan, rekabentuk atau pembuatan pesawat;
 • Pihak yang terlibat dalam melatih anak-anak kapal pesawat;
 • Pihak yang terlibat dalam menyediakan kawalan trafik udara, perkhidmatan maklumat penerbangan atau perkhidmatan padang terbang pesawat; dan
 • Kakitangan Pihak Berkuasa Penerbangan Awam.

Dalam kes kemalangan, komander pesawat atau pengendali pesawat, sekiranya komander pesawat telah terkorban atau tidak berupaya, harus juga dimaklumkan kepada pihak polis.

​​​​​​​​​​​​​

BSKU perlu tahu sebanyak mungkin maklumat seperti berikut:-

 • Jenis, model, kewarganegaraan dan pendaftaran pesawat;
 • Nama pemilik, pengendali dan penyewa pesawat (jika ada);
 • Nama Komander pesawat;
 • Tarikh dan Masa (UTC) kemalangan atau insiden serius tersebut;
 • Destinasi perlepasan terakhir dan tujuan destinasi pendaratan seterusnya;
 • Kedudukan pesawat berhubung dengan beberapa lokasi geografi yang mudah ditakrifkan;
 • Jumlah anak kapal dan bilangan yang terkorban atau cedera parah;
 • Jumlah penumpang dan bilangan yang terkorban atau cedera parah;
 • Jumlah orang lain yang terkorban atau cedera parah akibat kemalangan; dan
 • Sifat kemalangan atau insiden serius dan sejauh mana tahap kerosakan seperti yang diketahui.

​​​​​​​​​​​​​

Aset Alih bermaksud aset yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang bersekali dengan bangunan.

 • Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) dan ke atas setiap satu; atau
 • Aset Alih yang memerlukan penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga perolehan asal. Penyelenggaraan secara berjadual merujuk kepada aset yang memerlukan penyelenggaraan seperti yang telah disyaratkan di dalam manual/buku panduan pengguna.
  • Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM1,000 (Ringgit Malaysia Satu Ribu) setiap satu dan tidak memerlukan penyelenggaraan berjadual.
  • Perabot, hamparan, hiasan, langsir dan pinggan mangkuk tanpa mengira harga perolehan asal.

  Bagi pelawaan sebut harga, syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Pengangkutan akan diberikan jemputan.

  Bagi pelawaan tender syarikat-syarikat boleh merujuk kepada iklan yang diiklankan dalam surat khabar utama. Selain daripada itu, mana-mana syarikat yang telah berdaftar dengan e-Perolehan, boleh mencapai iklan-iklan tender di laman web e-Perolehan.

  Setiap permohonan pendahuluan diri perlu dikemukakan seminggu sebelum perjalanan.

  Amaun perolehan bekalan yang melebihi RM 500,000.

  Amaun perolehan bekalan perlu melebihi RM 50,000 dan kurang dari RM 500,000.

  Segala pembayaran bagi dokumen yang telah lengkap akan dilakukan dalam masa 14 hari.

  Elaun Pemangkuan ialah perbezaan di antara gaji permulaan jawatan yang dipangku dengan gaji hakiki pegawai dengan syarat:

  • Perbezaan itu tidak kurang daripada satu pergerakan gaji biasa di gred hakiki pegawai. Jika perbezaan itu kurang daripada satu pergerakan gaji, elaun pemangkuan ialah sebanyak satu pergerakan gaji biasa di atas tangga gaji jawatan yang dipangku; dan
  • Sekiranya gaji hakiki pegawai sama atau lebih tinggi daripada gaji permulaan jawatan yang dipangku, elaun pemangkuan ialah sebanyak satu pergerakan gaji biasa di atas tangga gaji jawatan yang dipangku.

  Mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Pemangkuan 2005 [P.U.(A)176], kekananan pegawai adalah seperti berikut :

  • Bagi pegawai dalam gred lantikan, kekananan mengikut tarikh pegawai itu dilantik secara tetap; dan
  • Bagi pegawai dalam gred kenaikan pangkat, kekananan mengikut tarikh pegawai itu menyandang gred itu secara hakiki.

  Urusan penanggungan kerja hendaklah dimulakan pada hari bekerja.

  Pegawai kerajaan yang tidak mendapat penajaan JPA boleh memohon untuk cuti belajar separuh gaji atau cuti belajar tanpa gaji.

  Perkhidmatan Ujian Psikologi Perkhidmatan Kaunseling Perkhidmatan Khidmat Runding Perkhidmatan bimbingan kerjaya.

  Kaunseling adalah merupakan satu proses untuk membina perhubungan di antara kaunselor/ pegawai psikologi dan klien bagi menghasilkan perubahan, perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh secara sukarela/ rujukan berdasarkan etika kaunseling.

  DSL adalah singkatan bagi perkataan Lesen Perkapalan Dalam Negeri (Domestic Shipping License). Di bawah Dasar Kabotaj yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 1980, kapal-kapal (kecuali kapal-kapal yang dinyatakan di bawah Seksyen 65L, Ordinan Perkapalan Saudagar 1952) yang membawa penumpang atau barangan :

  • dari mana-mana pelabuhan atau tempat di dalam Malaysia ke pelabuhan lain atau tempat di dalam Malaysia; atau
  • dari mana-mana pelabuhan atau tempat di dalam Malaysia ke mana-mana tempat di dalam Zon Ekonomi Eksklusif atau sebaliknya;

  dan termasuk perkhidmatan menunda atau menolak kapal oleh sebarang kapal yang terlibat dalam perkapalan domestik mesti mempunyai DSL yang sah.

  Syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh pemohon DSL adalah seperti:

  • Bagi orang perseorangan atau pemilik tunggal perniagaan, individu mestilah seorang warganegara Malaysia;
  • Bagi sesebuah pertubuhan / organisasi / perbadanan, perkongsian:
   • pentadbiran / organisasi / perbadanan ditubuhkan di Malaysia;
   • majoriti pengarah-pengarah pertubuhan itu adalah warganegara Malaysia; dan
   • majoriti saham termasuk kuasa-kuasa mengundi (voting shares) pertubuhan perkongsian itu mesti dipegang oleh warganegara Malaysia yang bebas dari kekangan bukan warganegara Malaysia.

  Malaysia mempunyai sebanyak 105 buah kemudahan pendaratan yang terdiri daripada pelabuhan-pelabuhan utama dan pelabuhan-pelabuhan kecil.

  Pelabuhan-pelabuhan di negara ini dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu pelabuhan utama (major ports) dan pelabuhan kecil (minor ports). Pelabuhan Persekutuan (Federal Ports) merupakan di bawah bidang kuasa Kementerian Pengangkutan manakala Pelabuhan Negeri (State Ports) di Sabah dan Sarawak adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri. Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Kecil adalah seperti berikut:

  • Pelabuhan Utama Persekutuan
   1. Pelabuhan Kelang
   2. Pelabuhan Tanjung Pelepas
   3. Pelabuhan Pulau Pinang
   4. Pelabuhan Johor
   5. Pelabuhan Kuantan
   6. Pelabuhan Kemaman
   7. Pelabuhan Bintulu
  • Pelabuhan Kecil Persekutuan
   1. Kemudahan pendaratan dan jeti-jeti di seluruh negara selain daripada yang tersebut di atas adalah terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Laut dan diklasifikasikan sebagai pelabuhan kecil (minor ports). Di antaranya ialah Pelabuhan Labuan, Pelabuhan Port Dickson dan Pelabuhan Kerteh.

  Syarat permohonan lesen memandu golongan OKU adalah sama seperti permohonan biasa. Walaubagaimanapun, golongan OKU diberi kemudahan dengan membenarkan mereka membawa kenderaan yang telah diubahsuai semasa ujian Praktikal.

  Saman ekor merupakan notis kepada pemilik kenderaan untuk memberi maklumat butiran pemandu kenderaan di bawah Seksyen 115 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang melakukan kesalahan yang berkenaan. Notis ini akan dihantar ke alamat pemilik kenderaan yang terdapat dalam pangkalan data JPJ. Istilah rasmi bagi saman ekor ialah Notis Pol.170A.

  Saman ekor dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) ke atas kesalahan memandu melebihi had laju sahaja.

  Orang awam/syarikat boleh memohon sewa tanah keretapi dengan mengisi borang PAK/H-01 yang boleh didapati di laman web www.rac.gov.my atau datang sendiri ke pejabat Perbadanan Aset Keretapi di alamat seperti yang tertera di dalam laman web tersebut.

  Terdapat 20 buah lapangan terbang:

  • KLIA
  • Kota Kinabalu, Sabah
  • Kuching, Sarawak
  • Pulau Langkawi
  • Balik Pulau, Pulau Pinang
  • Sultan Abdul Aziz Shah, Subang, Selangor
  • Sultan Abdul Halim, Alor Setar, Kedah
  • Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak
  • Batu Berendam, Melaka
  • Sultan Ahmad Shah, Kuantan, Pahang
  • Sultan Mahmud, Kuala Terengganu, Terengganu
  • Sultan Ismail Petra, Kota Bharu, Kelantan
  • Wilayah Persekutuan Labuan
  • Limbang, Sarawak
  • Tawau, Sabah
  • Lahad Datu, Sabah
  • Sandakan, Sabah
  • Sibu, Sarawak
  • Bintulu, Sarawak
  • Miri, Sarawak

  Terdapat enam buah lapangan terbang dikategorikan sebagai Lapangan Terbang Antarabangsa (LTAB) iaitu KLIA, Langkawi, Pulau Pinang, Kota Kinabalu, Kuching dan Johor Bahru.

  Selain daripada 6 buah Lapangan Terbang Antarabangsa (LTAB) di Malaysia, Lapangan Terbang Kota Bharu, Kuantan, Subang, Melaka, Senai, Tioman, Ipoh, Sandakan, Tawau, Labuan, Sibu, Bintulu dan Miri juga mengendalikan penerbangan terus syarikat penerbangan asing/penumpang destinasi antarabangsa. Lapangan Terbang tersebut juga diwartakan sebagai pintu masuk dan keluar ke Malaysia dan mempunyai keperluan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO) Annex 9 – facilitation iaitu CIQ (kastam, imigresen dan kuarantin).

  Perbezaan yang paling ketara ialah lapangan terbang mempunyai Menara Kawalan Trafik Udara manakala padang terbang tidak. Selain dari itu, lapangan terbang mampu mengendalikan pesawat lebih besar daripada jenis Fokker50 manakala padang terbang hanya mampu mengendalikan pesawat kecil.

  "Full Service Carrier" bermaksud syarikat penerbangan yang menyediakan makanan secara percuma kepada penumpang, hiburan penerbangan (flight entertainment) dan pelbagai kemudahan lain di dalam kabin. Berikutan itu, kadar tambangnya mahal. Syarikat penerbangan ini biasanya mengaplikasikan hub and spoke network atau beberapa hub utama untuk operasi mereka. Menggunakan jenis pesawat udara yang banyak untuk operasi mereka yang pelbagai antaranya seperti penerbangan kelas pertama (F), perniagaan (C) dan ekonomi (Y).

  Dari aspek teknikal dan operasi tiada perbezaan yang ketara di antara 'Full Service Carrier' dengan 'Low Service Carrier'. Kedua-dua jenis syarikat penerbangan perlu mematuhi syarat-syarat keselamatan dan teknikal yang ditetapkan sebelum diberikan Sijil Perakuan Pengendali Udara ('Air Operator Certificate' – AOC) daripada pihak Jabatan Penerbangan Awam (DCA).

  'Aerodrome/Airport Operating License' merupakan lesen yang dikeluarkan kepada pihak pengendali lapang terbang (contohnya MAHB) oleh Menteri Pengangkutan di bawah seksyen 24A Akta Penerbangan Awam (CAA) 1969 untuk mengurus lapangan terbang. Badan yang bertanggungjawab memantau lapangan terbang yang dilesenkan tersebut ialah Bahagian Piawaian Lapangan Terbang, Jabatan Penerbangan Awam (DCA).

  Penerbangan udara berjadual bermaksud penerbangan awam yang mempunyai jadual penerbangan yang tetap atau sistematik manakala penerbangan udara tidak berjadual adalah penerbangan awam selain daripada penerbangan berjadual.

  Untuk melayakkan syarikat penerbangan yang telah mendapatkan ASL atau ASP menjalankan operasi penerbangan, syarikat penerbangan tersebut perlu melalui proses audit teknikal dengan jayanya sebelum Perakuan Pengendali Udara (AOC) dikeluarkan. AOC adalah selaras dengan Peraturan 24 (1) dan (2) untuk mengesahkan syarikat berkaitan kompeten bagi mengendalikan operasi penerbangan yang selamat.

  Proses AOC adalah merupakan audit teknikal yang dikendalikan oleh Bahagian Airworthiness dan Bahagian Operasi Penerbangan, Jabatan Penerbangan Awam. Perkara yang diambil kira di dalam proses AOC ialah pengalaman, kelengkapan, organisasi, staf dan penyelenggaraan. AOC perlu diperbaharui setiap tahun.

  ASL/ASP dan AOC adalah merupakan dua dokumen penting yang diperlukan oleh syarikat penerbangan berjadual berkaitan untuk menawarkan perkhidmatan pengangkutan awam.

  Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.

  Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  Utama | Peta Laman | W3C | Dasar Keselamatan | Dasar Privasi | Penafian | Permohonan Maklumat | FAQ

  Paparan terbaik menggunakan resolusi 1280 x 1024 dan ke atas

  Hakcipta Terpelihara © MOT 2016 - Kementerian Pengangkutan Malaysia

  Versi 2.0

  Support multi browser and device