Carian:
FAQ Hubungi Kami Aduan & Maklum Balas Peta Laman

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​AKTA/PERATURAN

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Pengangkutan Jalan

Di bawah pengangkutan jalan terdapat dua (2) akta induk dan satu (1) akta subsidiari iaitu Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya 2012 dan Kaedah-kaedah Pengangkutan Jalan.​


​ ​ ​

Akta-Akta

​Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333]​

Suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai pengawalseliaan kenderaan-kenderaan motor dan lalu lintas di jalan-jalan dan lain-lain perkara yang mempunyai hubung kait dengan jalan raya dan kenderaan. Selain itu, akta ini juga memperuntukkan perlindungan terhadap pihak ketiga terhadap risiko-risiko berbangkit daripada penggunaan kenderaan motor selain memperuntukkan kaedah/cara bagi pembinaan dan penggunaan kenderaan motor. ​

​​

 ​​M​uat turun ​Akta Pengangkutan Jalan 1987 [​Akta 333]​​​.​

​​

​Akta Institut Pe​nyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 [Akta 748]​​​

Suatu akta telah digubal bagi mengukuhkan kewujudan MIROS sebagai sebuah pertubuhan perbadanan (body corporate) dan memberi kuasa serta perlindungan undang-undang kepada Institusi berkenaan dalam melaksanakan fun​gsi-fungsinya dengan sempurna. Penggubalan akta ini melibatkan 60 seksyen yang mana telah mula berkuatkuasa mulai 15 Julai 2012.​​

 M​uat turun​ ​Akta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2012 [​Akta 748]​​.​

​​

Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan​​

Melibatkan kompilasi 50 kaedah-kaedah yang berkaitan dengan sektor pengangkutan jalan. Kaedah-kaedah ini adalah memperincikan akta ibu (APJ 1987) dan dan akan dipinda dari semasa ke semasa bergantung kepada sesuatu polisi yang ditetapkan oleh Kerajaan.

Kaedah-kaedah yang digubal adalah​:​​

​​​​ ​

Utama | Peta Laman | W3C | Dasar Keselamatan | Dasar Privasi | Penafian | Permohonan Maklumat | FAQ

Paparan terbaik menggunakan resolusi 1280 x 1024 dan ke atas

Hakcipta Terpelihara © MOT 2016 - Kementerian Pengangkutan Malaysia

Versi 2.0

Support multi browser and device